Читаоница

Почетна > Програми > Читаоница

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМ „ЧИТАОНИЦА“

Од октобра 2013 год. у ПУ „Нада Наумовић“ кренуо је са радом специјализовани програм „Читаоница“
Посебни програм „Читаоница“ намењен је деци узраста од 3 год. до поласка у школу која су обухваћена предшколским образовањем и васпитањем, али и за децу која нису обухваћена.
Посебни програм ће се у радној 2014/2015. години организовати у библиотеци КОЦ „Ризница“ која се налази у вртићу „Црвенкапа“ у улици Светозара Марковића 116 једанпут недељно у времену од 14 до 15 часова са групом од 24-оро деце.

Циљеви:

 • Правилан изговор свих гласова матерњег језика који започиње њиховим исправним уочавањем, затим тачним издвојеним изговарањем, изговарањем у разним положајима у речима (на почетку, на крају и у средини сваке речи) у разним структурама речи (у суседству са разним гласовима и у речима са разним бројем гласова) и у реченицама.
 • Фонематска перцепција (умење да се одреди место, број и редослед гласова у речи).
 • Запажање тема и ритма говора, гласности и висине гласа, боје и емотивног тона говора. Интонациона изражајност говора (јасан, жив, мелодичан и ритмичан говор уз одговарајући нагласак).
 • Познавање значења речи (посебно — општијих појмова, као и назива за боје, облике, величине, просторне и временске односе) уз њихово правилно и активно коришћење у комуникацији.
 • Вербално изражавање према стандардима граматички правилног говора које се заснива на сразмерно богатом фонду речи и њиховом правилном изговарању.
 • Формирање речи које означавају множину, деминутива и аугументатива и глагола (у садашњем, прошлом и будућем времену), и њихово повезивање у правилно структуриране, све сложеније реченице

Задаци:

 • Организовати поступке и активности за обогаћивање дечјег речника;
 • Постепено богатити дечји речник;
 • Стварати ситуације у којима ће деца активно користити научене речи;
 • Ненаметљиво одучавати децу од коришћења некњижевних речи;
 • Осбособљавање за дијалошку комуникацију;
 • Оспособљавање деце за за јасно изражавање својих мисли и осећања;
 • Оспособљавање деце за интерперсонално – изражајан говор;
 • Изграђивање способности детета за препричавање краћих и дужих књижевних текстова;
 • Изграђивање способности за повезано причање;
 • Изграђивање способности за причање по сећању;
 • Изграђивање способности за описивање онога што дете прича и навикавање да то ради опуштено, уз адекватно коришћење изражајних средстава књижевног језика;
 • Способност слушања, разумевања и памћења онога што се чита или прича
 • (у почетку уз ослонац на очигледна средства, а касније без тога), а затим и препричавање својим речима;

Специјализовани програм „Читаоница“ реализоваће сарадник за културу уз подршку чланова тима „Ризница“ – васпитача наше Установе. Програм је бесплатан за децу.

Координатор Ивана Васиљевић
бр. телефона: 208-158

e-mail: info.centar@nadanaumovic.rs