Играоница

Почетна > Програми > Играоница

Посебан програм играоница „ПУЖИЋ“

Од радне 2013. Године ПУ „Нада Наумовић“ организовала је у периоду од од октобра до јуна , посебан програм за децу узраста од 3-5,5, година –играоницу „Пужић“. Програмом су обухваћена деца која не похађају вртић на територији града, приградском и сеоском подручју.Програмом се остварује право ( већем броју деце) на укључивање и обухват предшколским васпитањем и образовањем , и одговора на потребу за давањем подршке раном развоју. Циљ програма је подстицање и развијање дечије игре као основног облика изражавања, учења и начина грађења социјалних односа.

Циљеви и принципи програма су:

  • Уважавање различитости и посебности деце и њихових породица, уважавање развојног потенцијала деце, културне и језичке специфичности средине у којој дете расте
  • Квалитетно укључивање деце предшколског узраста пре обавезног ППП кроз интеракције са децом различитог узраста
  • Неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења детета

Играоница је отворена у следећим вртићима и основним школама:
„Бубамара““Сунце“ „Полетарац“,“Ђ.Јакшић“,Корићани, Драгобраћа, Десимировац,Чумић. Укупан број деце обухваћен програмом је 152, два пута недељно по два сата.Реализатори програма су васпитачи.

О Програму

Дневне активности реализоване су у односу на дечије потребе и интересовања (окупљање, разговор, игра) Свака група је имала свој програм Програм је настајао из потреба и интересовања деце и родитеља (нпр.дужина боравака детета) Као специјализовани програм био је независан у односу на редовне програме.

Координатор Анита Ерић
бр. телефона 335-074