Ризница

Почетна > Програми > Ризница

Културно-образовни центар„Ризница“ је смештена у једном од 9 вртића ПУ „Нада Наумовић“, у втрићу „Црвенкапа“, ул. Светозара Маарковића 116. У оквиру ПУ постоји већ 14 година. Обједињује библиотеку, Инфо центар и Програм који је саставни део Годишњег плана рада Установе. Координатор рада културно-образовног центра је сарадник за културу, а реализатори су чланови Тима, представници свих вртића.

Програм Културно-образовног центра „Ризница“чине:

 • Креативне радионице за децу и родитеље;
 • Ликовни конкурси;
 • Спортске олимпијаде (такмичарске игре);
 • Посете позоришним представама;
 • Посете другим културним институцијама;
 • Музичко-ритмичке активности
 • Драмске радионице;
 • Ревија дечјих драмских игара – Фестивалчић;
 • Документарни запис о дечјим способностима – Галерија вештина;
 • Програм обелеђавања Дечје недеље – Сусрет пријатељства и
 • Обележавање празника

Програм КОЦ „Ризница“ реализује се са циљем:

 • Повећање доступности културно-образовних садржаја свој деци и родитељима града;
 • Јачање тима кроз поделу улога и одговорности и
 • Развијање креативних и стваралачких потенцијала личности деце

ПРОГРАМ У 2014/2015 ГОДИНИ:

Септембар Мали извиђачи
Октобар „Сусрет пријатељства" - Позориште за децу
Новембар Ликовни конкурс - у свим вртићима
Децембар „Осети Новогодишњи ритам"
Јануар Драмске радионице
Фебруар Зимска грудваоница;Мој љубимац
Март Ликовни конкурс за ППП групе
Април XIII Фестивалчић, Галерија вештина
Мај Вртићијада

О датумима одржавања планираних активностима благовремено ћемо вас обавештавати! 
У овој радној години сви вртићи ПУ „Нада Наумовић" припремили су своје културно- -образовне програме, који ће бити реализовани једанпут месечно, уз учешће деце и родитеља. О датумима и садржајима планираних активностима, вртићи ће благовремено обавештавати заинтересоване.

У оквиру КОЦ „Ризница“ већ другу годину за редом реализује се специјализовани програм „Читаоница“ за децу града.