Тим за самовредновање

Почетна > Програми > Тим за самовредновање

Тим за самовредновање наше Установе се састоји од 13 чланова; поред представника вртића и јаслица, и стручних сарадника, у Тиму су и представник савета родитеља установе, управног одбора, као и директор.

Разумевање, тимски дух и одлучност чланова овог Тима чини да се стално подсећамо три основна питања у процесу самовредновања:

  • Колико је добра наша Предшколска установа?
  • Како то знамо?
  • Шта треба да учинимо да буде још боља?

Користећи различите технике и методе истраживања вреднујемо сопствену праксу кроз циклични процес – од одлучивања о томе шта ће бити вредновано преко сиситематског праћења, прикупљања података и анализе истих до доношења одлуке о томе шта ће бити промењено или унапређено у пракси, а опет, пратећи цикличност- и та промена је предмет новог вредновања.

Крајњи циљ самовредновања у нашој Установи је срећно и задовољно дете- добијање најквалитетнијег могућег образовања и васпитања. У том смислу, у временском периоду од 5 година, вреднују се следеће области: Предшколски програм, Развојни план и Годишњи план; васпитно-образовни рад; дечији развој и напредовање; подршка деци и породици; етос; ресурси; организацја рада и руковођење.

Извештај о самовредновању у целини, поред извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада, основа је за израду Развојног плана Установе.

Kоординатор Ивана Јокић
бр. телефона: 372-980