ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ

Почетна > Актуелно > ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ
Октобар

03

2016
Предшколска установа "Нада Наумовић" Крагујевац расписује Јавни конкурс за пријаву специјализованих програма који ће се остварити у Предшколској установи "Нада Наумовић" Крагујевац у радној 2016/2017 години. Специјализовани програми за које се расписује Јавни конкурс су: 1. Рано учење енглеског језика, 2. Фолклор у вртићу. Рок за подношење пријава траје почев од 07.10. 2016. године до 14.10.2016. године. Неопходно је да пријава на овај позив садржи попуњен Образац за пријаву специјализованих програма као и пратећу документацију. Критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, обрасци за пријаву и остале информације од значаја за спровођење овог јавног позива налазе се на сајту Установе www.nadanaumovic.rs Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно или путем препоручене поште на адресу: Предшколска установа "Нада Наумовић" Крагујевац, Саве Ковачевић 30, 34000 Крагујевац, са назнаком "за Јавни позив за пријаву специјализованих програма који ће се остварити у Предшколској установи "Нада Наумовић" Крагујевац у радној 2016/2017 години. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.