ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Почетна > Актуелно > ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Јун

10

2020

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

www.nadanaumovic.rs/download/

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАДА НАУМОВИЋ“

БРОЈ: 01- 2480

ДАТУМ: 10.06.2020. године

КРАГУЈЕВАЦ

 

Директор предшколске установе „Нада Наумовић“ Крагујевац, на основу члана 3.  и  чл. 23. став 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу „Нада Наумовић“ Крагујевац - Пречишћен текст број: 05-2097 од 01.04.2019. године, дана 15.06.2020. године, расписује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ – У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА ЗА РАДНУ ГОДИНУ 2020/2021 ГОДИНУ

 

 

I           Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац упућује Јавни позив за упис деце у припремни предшколски програму трајању од 4 сата за радну 2020/21 годину.

 

II         ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Пријем деце у припремни предшколски програм – у трајању од 4 сата, врши се на основу Захтева за упис у четворочасовни припремни предшколски програм (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми, на једниственом обрасцу (Образац 2) који подноси родитељ, односно други законски заступник детета (у даљем тексту: родитељ) Предшколској установи „Нада Наумовић“ Крагујевац у периоду од 15. јуна до 03. јула 2020. године, у канцеларији бр. 4, у улици Првослава Стојановића број 10. Крагујевац, (друга канцеларија – локал од канцеларије – локала МУП-а РС, ПУ Крагујевац, где се издају личне карте и пасоши  у Старој радничкој колонији) сваког радног дана у времену од 09:00 до 14.00 часова.

 

Уз захтев за упис у четворочасовни припремни предшколски програм – у трајању од 4 сата доставља се:

1.      Извод из матичне књиге рођених (доставља родитељ лично или Установа прибавља по службеној дужности),

2.      Доказ о здравственом прегледу детета и вакциналном статусу детета издат од надлежне здравствене установе.

 

НАПОМЕНА: Подносилац захтева одговара за тачност података унетих у захтев, као и за документацију поднету уз захтев.

 

 

НАПОМЕНА: Захтев за упис у четворочасовни припремни предшколски програм – у трајању од 4 сата, преузимају се на интернет страници ПУ „Нада Наумовић“ (www.nadanaumovic.rs) или у канцеларији бр. 4, у улици Првослава Стојановића број 10. Крагујевац, (друга канцеларија – локал од канцеларије – локала МУП-а РС, ПУ Крагујевац, где се издају личе карте и пасоши  у Старој радничкој колонији).