Конкурс 2017

Почетна > Актуелно > Конкурс 2017
Јун

01

2017

 ПУ „Нада Наумовић“                                                            ПУ „Ђурђевдан“

 

Бр: 4026                                                                                 Бр: 2602/17

Датум: 30.05.2017.                                                                       Датум: 30.05.2017.

Крагујевац                                                                              Крагујевац

Комисија за спровођење јединственог конкурса за упис деце у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац, образована решењем Градског већа града Крагујевца, бр. 112-1052/17-V од 23.05.2017. године расписује :

КОНКУРС

за радну 2017/18. годину

Комисија расписује конкурс за упис у деце у вртиће чији је оснивач град Крагујевац за целодневни боравак и полудневни припремни предшколски програм - 4 сата дневно, у периоду од 05. јуна 2017. године до 20. јуна 2017. године по плану уписа за:

    ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац

 и

  ПУ „Нада Наумовић“ Крагујевац

 

Документација за конкурс се преузима у секцији: документа/преузимање докумената/КОНКУРС за радну 2017/18. годину