Одговори на питања родитеља у оквиру Дана отворених врата Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Почетна > Актуелно > Одговори на питања родитеља у оквиру Дана отворених врата Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Децембар

23

2020

 Одговори на питања родитеља у оквиру Дана отворених врата Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Поштовани родитељи,

Хвала вам на учешћу у Данима отворених врата нашег Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања постављеним питањима, датим сугестијама и предлозима. Питања у вези са физичким развојем деце могу се груписати у неколико целина:

 

-          Питали сте: да ли деца често излазе напоље док су у вртићима и да ли је то довољно

Боравак деце напољу, када то временски (метеоролошки) услови дозвољавају је оптималан и временски и просторно усклађен са дневним рутинама вртића, односно групе. Као родитељ, разумем Вашу забринутост по овом питању и делим Ваше мишљење. А као неко ко активно учествује у организацији и спровођењу физичких активности у установи, уверавам Вас да деца у нашим радним јединицама значајни део боравка у вртићу, проведу напољу. Садржаји који се обављају на отвореном су шаролики и подстицајни.

 

-          Питали сте: да ли се могу увести јутарње вежбе уз музику?

Физикална вежба је терапеутско средство. У том аспекту, установа нема компетенције. Ми се у погледу моторичког и постуралног развоја бавимо искључиво профилактичким и превентивним деловањем. Деца се свакодневно, у оквиру јутарњег пријема баве „јутарњом гимнастиком“ коју чине сетови вежби обликовања, и углавном је праћена мотивационом музичком подлогом.

 

-          Питали сте: да ли се бар 15 минута дневно организују физичке активности за децу у виду вежбања, гимнастике, разгибавања?

Крајем прошле године основан је „Тим за физичку културу“ на нивоу установе. Свака од девет радних јединица има свог представника који активно учествује у планирању и спровођењу договорених активности. Иако смо веома ограничени епидемиолошким мерама у погледу практичног деловања, успевамо да реализујемо договорене активности које су усмерене на континуирано усвајање моторичких вештина и развој снаге и виталности. Дакле, деца се свакодневно баве физичким активностима, макар кроз ову форму, а временом ће се ова пракса усталити и обогатити васпитно-образови рад установе.

 

-          Питали сте: да ли услови дозвољавају да се деца баве неком врстом спорта или вежби? Да ли се деца од малих ногу уче  да размишљају о томе да је бављење спортом важно за њихов здравље које ће их пратити до краја живота?

У васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста није препоручљиво организовање спортских активности такмичарског карактера. Деца у нашој установи усвајају основне елементе спортских игара (скокови, двокораци, трокораци...) кроз системе полигона, усмерених активности, тематских физичких активности. На тај начин обогаћују своја моторичка искуства и изграђују добру основу за успешно бављење спортом у каснијем – школском узрасту. Што се тиче афирмације спортских-кретних навика, поред васпитача и члана тима за физичку културу (у свакој радној једници), значајну улогу имају и медицинске сестре на превентивној здравственој заштити. Удруженим деловањем свих наведених чинилаца, врши се континуирана промоција здравих стилова живота од најранијих дана.

 

-          Питали сте: да ли деца могу током лета имати зајдничке излете са родитељима који би се придружили активностимо, уколико епидемиоложка ситуација то дозволи?

Само пар дана пре увођења ванредне ситуације на територији града Крагујевца, све је било спремно за спровођење овакве једне активности. Договорили смо превоз, направили сарадњу са локалним планинарским друштвом у погледу посете оближњим излетиштима и планинарским домовима. Обезбедили пратеће садржаје, предавања о флори и фауни нашег краја, пешачења планинским стазама прилагођеним предшколском узрасту... Направили  смо чак и распоред излета по групама, односно радним јединицама. Одустали смо наравно од спровођења, и спремни чекамо нормализацију стања. Поред ове, одустали смо и од организације низа годишњих манифестација које подразумевају учешће родитеља. Надамо се да ћемо следеће године бити у прилици да сви скупа уживамо у спровођењу бројних, занимљивих активности.

 

-          Питали сте: уколико се у вртићу ради антропометријско мерење деце зашто се родитељ не обавести о евалуцији?

Годишњим планом установе није предвиђено антропометријско мерење. Верујем да је питање усмерено на дијагностиковање развојних деформитета, а не на морфолошке типове конституције детета. Овом проблематиком се бави наш сарадник-физиотерапеут, која врши обсервацију, праћење и бележење појава нарушених постуралних параметара. Ове информације се преносе васпитачу, а васпитач родитељу. Поред детекције развојног деформитета, родитељу се сугеришу даљи кораци по питању санације и превенције прогресије проблема.

 

-          Питали сте: на које вежбе ставити акценат кад је предшколски узраст у питању узимајући у обзир правилно држање леђа и у будућности тежак ранац пун ђачких књига?

У предшколском узрасту можемо да говоримо о развоју опште снаге. Развој снаге појединих мишићних група у том периоду раста и развоја неминовно води ка нарушавању постуралне симетрије (у једној или више оса). Свакако је пливање активност која је индикована за Ваше конкретно питање. Ради се о цикличном, вишезглобном кретању и то у стању индиферентне равнотеже (односи се на децу која су савладала технику пливања) што га чини и најбезбеднијим физичким вежбањем.

 

-          Питали сте: зашто деца не проводе више времена напољу? Сугерисали сте да је за физички развој најбитнији боравак у природи односно напољу. 

Истина је да се деца не изводе довољно напоље. Да су просторне могућности неких од наших вртића ограничене, није ништа ново ни Вама као родитељу, као и нама, запосленима. Али процену, колико би времена дете требало да проведе напољу и под којим условима увек доноси васпитач. Процена зависи од практично-техничких услова, као и планираних васпитнообразовних садржаја у току дана. Било би лицемерно говорити да је време које деца проводе напољу оптимално у свим вртићима наше установе. Оно што одговара истини је да деца из већине наших радних јединица сасвим довољно времена проводе у дворишту и да је то време испуњено разноврсним садржајима. Као  стручни сарадник за физичко, трудићу се да се о овом проблему више говори, и надам се наћи разумевање за Вашу подстицајну критику.