Одговори на питања родитеља у оквиру Дана отворених врата Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Почетна > Актуелно > Одговори на питања родитеља у оквиру Дана отворених врата Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Децембар

21

2020

 Одговори на питања родитеља у оквиру Дана отворених врата Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 

Поштовани родитељи,

 Хвала вам на учешћу у Данима отворених врата нашег Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања постављеним питањима, датим сугестијама и предлозима. Питања за директора се могу груписати у неколико целина:

 

-          питали сте шта је урађено у вртићима до сада, какав је допринос директора унапређењу квалитета живота и рада у Установи и о учешћу Установе у пројектима:

Наша Установа има 9 објеката у различитим деловима града и 26 издвојених група, са укупно 2100 уписане деце. У претходних пет година у вртићима су урађене санације, адаптације, реконструкције, зановљавање намештаја, опреме, дидактике, постављање дворишног мобилијара, у складу са плановима и средствима одобреним од стране оснивача. Установа је такође у том временском периоду учествовала у више пројеката, од инклузије деце са одређеним социјалним, здравственим, образовним ризиком до опремања и уређења вртића. На пољу васпитно-образовног рада, годинама смо оформљавали васпитне групе деце у сеоским срединама, са жељом и намером да предшколско васпитање обухвати сву децу; много деце је прве "образовне кораке" направило у нашим васпитним групама у Лужницама, Десимировцу, Малим и Великим Пчелицама, Сабанти, Јовановцу, а посебно смо поносни на две мешовите групе деце у Каменици и Рогојевцу које смо ове године оформили. Установа учествује у пројектима и у овом тренутку се реализују активности у пет пројеката, које се односе на подршку раном развоју, подршку породицама из осетљивих група, инклузију ромске деце, подршку подстицајном родитељству и опремање дворишта у сарадњи са Канцеларијом за младе. У циљу обезбеђивања додатних средстава из различитих извора, ове године је Установа формирала и тим који прати изворе и аплицира са пројектима, у коме су чланови и представници родитеља. У најбоље резултате свог рада, између осталог, убрајам реконструкцију централне кухиње Установе, вртића и административне зграде након више деценија, увођење централног грејања у објекат Црвенкапа, обнављање вешераја Установе новим професионалним машинама за прање, за сушење и за пеглање, замена дела столарије на објекту Црвенкапа, отварање васпитних група на сеоском подрчју, усклађивање броја деце у групама са нормативима, организација рада за време ванредног стања и уз примену епидемиолошких мера, препознавање квалитета рада Установе од стране УНИЦЕФ-а и Центра за интерактивну педагогију (само ове године учествујемо у 3 њихова пројекта). Рад наше Установе је препознат у Србији као пример добре праксе, те сам на 2.конгресу предшколских радника Србије имала прилику да представим град Крагујевац на мапи предшколства наше земље.

Више детаља о свему што се ради на нивоу сваког појединачног вртића, можете добити од руководиоца, али и Савета родитеља вртића, са којима можете поделити и своје идеје. Директор Установе је у обавези да два пута годишње подноси извештај о свом раду и раду Установе Савету родитеља, Управном одбору и Васпитно-образовном већу. Убудуће, да би Вам ови извештаји и резултати рада били доступнији, инсистираћу да се нађу на огласној табли вртића.

 

-          О исхрани и распореду оброка:

На сва питања која се односе на исхрану деце, одговоре ћете добити током недеље од нутриционисте.

 

-          О завршетку радова на реконструкцији централне кухиње и објекта Бамби и када ће овај вртић бити доступан за упис:

Обзиром да је носилац активности на реконструкцији управне зграде, централне кухиње Установе и објекта „Бамби“ Град Крагујевац, према информацијама које имам из надлежне градске управе, завршетак радова планиран је до краја децембра 2020.године, а током јануара опремање простора и повратак.

Иако је реконструкција вртића „Бамби“ у току, упис деце у овај објекат није престајао, вршен је сваке  године, укључујући и ову.

 

-          О седници Васпитно-образовног већа одржаној у време епидемиолошких мера:

Од тренутка појаве пандемије у ПУ „Нада Наумовић“ су одржана три Васпитно-образовна већа од којих једно у сали и два у дворишту вртића „Црвенкапа“ уз поштовање свих мера које су у тренутку одржавања седница биле на снази. Објекат „Црвенкапа“ својим унутрашњим и спољашњим просторним капацитетима испуњава све услове за одржавање физичке дистанце.

 

-          О проблему собе средње васпитне групе у Нашој радости:

Ни један проблем у Установи не игноришем ни ја, ни моје колеге, већ сваком проблему приступамо тимски и темељно. Распоред васпитних група у свим вртићима је у надлежности тима вртића, те је и тим овог вртића на почетку ове радне године предложио распоред по собама, узимајући у обзир структуру групе, узраст деце, програме који се реализују, задовољство деце, њихове исказе...На иницијативу групе родитеља деце средње васпитне групе тим вртића је још једном разматрао своју одлуку и једногласно, укључујући и васпитаче средње васпитне групе, потврдио првобитно решење; за то време, тим је обавио више консултација са стручним сарадником педагогом за физичко, одржан је састанак тима васпитача са мном и сарадником за социјална питања, састанак представника родитеља са мном и стручним  сарадником педагогом за физичко, руководиоцем вртића и васпитачем групе, као и два састанка са чланом Градског већа за образовање. Поред тога, из надлежне градске управе су ме обавестили да је упућен допис Агенцији за реституцију са захтевом за информацију о статусу вртића, са чиме су родитељи упознати. По добијању одговора, предузећемо даље кораке.

 

-          О запошљавању дефектолога логопеда:

У нашој Установи су и деца са потребом за додатном подршком укључена у редовне групе ради заједничког раста, развоја и напредовања. Наша Установа нема развојну групу, већ примењујемо инклузивни приступ. У нашој Установи као ни у школама нису ангажовани дефектолози, а деци пружају подршку педагог и психолог. Деци су такође доступне дефектолошке услуге у Развојном саветовалишту на предлог Интерресорне комисије. Правилником о систематизацији радних места у нашој Установи је предвиђено и радно место – стручни сарадник логопед. Потреба за подршком логопеда постоји, али актуелна је и забрана запошљавања у јавном сектору. У овом тренутку, услуге логопеда за децу наше Установе, остварују се у Развојном саветовалишту Дома здравља.

 

-          Предложили  сте већи број васпитача у групи:

Закон је дефинисао број васпитача по васпитној групи и узрасту деце, као и број деце у једној васпитној групи; Установа има одговарајући број васпитач у односу на те стандарде. У протеклих неколико година интензивно смо радили на усклађивању са нормативима, обзиром да је у групама био уписан далеко већи број деце од предвиђеног. Ваш предлог да један васпитач брине о петоро деце јесте леп, али није у складу са законом.

 

-          Предложили сте да вам се представим:

Задовољство ми је да сам имала и питање да се представим:

моје име је Милка Симић. Имам 23 године радног искуства у предшколству. По занимању сам мастер васпитач, као и професор разредне наставе; послове васпитача сам обављала у неколико вртића и  у једном периоду сам организовала рад Културно-образовног центра „Ризница“ ПУ „Нада Наумовић“. Од 2012. до 2016.године обављала сам послове помоћника директора за педагошки рад, а од 2016. године сам директор Установе, у другом мандату, решењем министра просвете, науке и технолошког развоја. У својој васпитно-образовној пракси, тренер сам за обуку васпитача и учитеља за заштиту деце на интернету; учествовала сам у изради приручника „Деца у дигиталном добу“; представник сам васпитача у међународном пројекту „Keep Educating Yourself“ – Erasmus+, а на нивоу града била сам члан тима за израду Локалног акционог плана за децу, као и Стратегије развоја социјалне заштите у делу који се односи на предшколски узраст. У истом периоду сам учествовала у програму МИНОРИ - „Програм подршке политици за децу и младе у Србији“; учествовала сам и у пројекту Центра за квалитетно образовање „Изградња локалних капацитета за предшколско образовање“, пројекту Центра за интерактивну педагогију - ЦИП „Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији“, пројекту Завода за вредновање квалитета васпитања и образовања „Унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања кроз унапређење механизма за вредновање предшколских установа и развој система подршке“. На последњем стручном скупу васпитача Србије била сам супервизор. Члан сам Удружења васпитача Шумадије од његовог оснивања и . члан Управног одбора Удружења директора предшколских установа. Није лако 23 године рада у предшколству сажети у неколико реченица, има још доста тога, али једним од већих успеха сматрам велики број деце и њихових породица чији сам део живота била...неки од њих су данас и васпитачи Установе којом руководим.