УПИС ДЕЦЕ у радној 2016/2017.год.

Почетна > Актуелно > УПИС ДЕЦЕ у радној 2016/2017.год.
Април

01

2016

 

Предшколска установа ''Нада Наумовић''

 

у Крагујевцу објављује конкурс за

 

УПИС ДЕЦЕ у радној 2016/2017.год. по следећем плану:

 

 

 

А. ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

 

Ред.

Бр.

  

О Б Ј Е К А Т

­­

Број деце по узрасту

 

2016.

јануар

фебруар

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1.

''Бамби''-Центар

 

   --

   --

     --

    --

  --

--

2.

''Лане'' - Бубањ

 

15

--

--

--

--

--

3.

''Лептирић''- Карађорђева

 

 

 

--

--

--

--

4.

''Наша радост''– М.Гушића

 

--

--

--

--

--

--

5.

''Полетарац'' - Аеродром

   5

25

20

--

--

--

--

6.

„Сунце“ - Бубањ

 

 

 

--

--

--

--

7.

''Црвенкапа'' - Бубањ

    8

15

15

--

--

--

--

8.

''Цветић''- Денино брдо

 

6

--

--

--

--

--

9.

„Аутић“

 

 

30

--

--

6

--

 

 

 

Родитељи за целодневни боравак уз захтев који се добија у Установи за пријем деце подносе:

 

 1.  За број деце у породици, подноси се фотокопија извода из књиге рођених (за свако дете посебно);
 2. Уколико дете има хроничну органску болест, алергију или развојну тешкоћу, родитељ је у обавези да приложи одговарајућу здравствену документацију.
 3. За  родитеље запослене у државним предузећима- потврде о оствареним примањима за период X, XI, XII 2015.године и потврда о радном односу за текућу годину;

 

·         За родитеље којима је престао радни однос у задњем кварталу претходне године или у 2016. години – потврда од Националне службе за запошљавање са износом новчане накнаде (уколико је стечено право на новчану накнаду);

 

 1. За  родитеље запослене у приватним предузећима потврде о оствареним примањима за  период X, XI, XII 2015.године и уверење о радном односу издатом од Фонда ПИО;
 2. За запослене родитеље који се баве приватним предузетништвом- пореско уверење о просечном личном дохотку за наведени период;
 3. За незапослене родитеље- извод од Националне службе за запошљавање;

 

·         За родитеље који су засновали радни однос у задњем кварталу претходне године или у 2016. години – потврда о пoчетку радног односа у 2016. год. и висина месечне зараде; 

 

 1. За разведене родитеље- судска одлука о поверавању деце на чување и васпитање (приходи родитеља коме је дете поверено за период X, XI, XII 2015.године);
 2. Ако је један родитељ преминуо- потврду о приходима родитеља који брине о детету и висина породичне пензије;
 3. За дете под старатељством- приходи старатеља и решење надлежног органа старатељства;
 4. Партнер из ванбрачне заједнице доставља одлуку надлежног органа о вршењу родитељског права;
 5. За родитеље избеглице - легитимација, одн. боравишни картон;
 6. За родитеље студенте - потврда о студирању;
 7. За родитеље кориснике права по Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана - потврде надлежне социјалне установе;

 

 

 

Родитељи који су већ поднели захтев, дужни су да обнове и допуне документацију.

 

Koнкурс је отворен од 01.04.2016. до 31.05.2016.године.

 

Интернет страница Установе:  www.nadanaumovic.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ – ПРЕДШКОЛСКО  - Предшколска установа „Нада Наумовић“

 

 

 

Ред.

бр.

ОСНОВНА ШКОЛА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА,                  Деца рођена од 01.03.2010.год.

  ВРТИЋ                                                                                                          до  28.02.2011.год.

1.

О.Ш. ''Д.Л. Шпанац'' - Белошевац

2.

О.Ш. ''Д.Л. Шпанац'' - Баљковац

3.

О.Ш. ''Драгиша Михајловић'' - Станово

4.

О.Ш. ''Драгиша Михајловић'' – Мале Пчелице

5.

О.Ш. ''Н.Н. Недељковић'' – Велико Поље

6.

О.Ш. ''Н.Н. Недељковић'' - Грошница

7

О.Ш. ''Сретен Младеновић'' - Лужнице

8

О.Ш. ''Сретен Младеновић'' - Десимировац

9

О.Ш. ''Јован Поповић'' - Шумарице

10

Вртић ''Бамби''

11

О.Ш. ''Сретен Младеновић''  - Н. Милановац

12

О.Ш. ''С. Марковић'' -  Јовановац

13

Вртић ''Полетарац''

14

О.Ш. ''21 октобар''

15

О.Ш. ''Радоје Домановић''

16

О.Ш. ''Јован Поповић''

17

О.Ш. ''21 октобар'' - Рогојевац

18

О.Ш. ''Д.Л. Шпанац'' - Сабанта

19

О.Ш. ''С. Младеновић'' - Јарушице

20

О.Ш. ''С. Младеновић'' - Ресник

21

О.Ш. ''Јован Поповић'' - Дивостин

22

О.Ш. ''Срета Младеновић'' Церовац

23

О.Ш. ''Јован Поповић'' Драча

24

О.Ш. ''21 октобар'' Добрача

25

О.Ш. ''21 октобар'' Каменица

26

О.Ш. ''Светозар Марковић'' Г. Сабанта

27

О.Ш. ''Срета Младеновић'' Пајазитово

28

О.Ш. ''Н.Н. Недељковић'' Вињиште

29.

О.Ш. ''Мирко Јовановић'' – Петровац

30

О.Ш. '' Срета Младеновић'' - Опорница

31

О.Ш. ''Светозар Марковић'' – Вел. Пчелице

32

ОШ“Светозар Марковић“ - Сугубина

 

У припремни предшколски програм уписују се деца рођена од 01.03.2010.год. – 28.02.2011.године.

 

За упис деце у припремни предшколски програм родитељ треба да приложи:

 

- Пријава за упис - која се добија у Установи,

 

- Доказ о здравственом прегледу детета,

 

- Фотокопија извода из матичне књиге рођених и

 

- Пријава пребивалишта - боравишта за дете.

 

Родитељ има право да изабере дечји вртић, основну школу, издвојено одељење у које ће да упише дете.

 

Наведена табела садржи умрежене просторе, а по потреби умрежиће се и нови простори који нису обухваћени.

 

Упис за целодневни боравак и препремни предшколски програм вршиће се у Предшколској установи ''Нада Наумовић'' ул. Саве Ковачевића 30, Крагујевац.

 

Телефон за информације: 332-706 служба за пријем деце.

 

 

 

Конкурс је отворен  од 01.04.2016. до 31.05.2016.године.

 

Групе у припремном предшколском програму ће бити формиране у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању.