Желимо да Вас информишемо о свим дешавањима и најбитнијим подацима који су карактеристични за нашу Установу.

Већ скоро 67 година постојимо као Установа. Трудимо се и настојимо да се Ваше дете под нашим кровом осећа спокојно, заштићено и уважено! Радимо са жељом и тенденцијом да сваки вртић буде по мери детета. Верујемо да сте, уколико сте корисник наших услуга, задовољни квалитетом свега што пружамо и обухватамо. Уколико имате намеру тек да постанете члан наше велике породице - нећете се покајати!

Предшколско васпитање и образовање је организовано васпитање и образовање деце предшколског узраста регулисаног законом о друштвеној бризи о деци и има за циљ да у складу са развојним потребама и могућностима деце, интересима родитеља и друштва као целине, доприности остваривању општег и јединственог образовања и васпитања. Овим програмом се обезбеђују услови за нормалан физички, интелктуални, емоционални и морални развој деце, припрема за школу и успешно укључивање деце у живот у својој друштвеној средини.

Савремени концепти базирани на психолошким и педагошким карактеристикама развоја детета, уткани су у васпитно-образовни рад Установе.

Последње вести

Јул

21

2020

Списак примљене деце у предшколску установу „Нада Наумовић“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2020/2021 годину

Списак примљене деце у предшколску установу „Нада Наумовић“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2020/2021 годину можете преузети са линка:  http://www.nadanaumovic.rs/download/
Јул

21

2020

Листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/2021 годину

Лист у   бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020-2021 годину можете преузети са линка:  http://www.nadanaumovic.rs/download/
Јул

15

2020

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ДЕЦЕ У ПУ НАДА НАУМОВИЋ (пречишћен текст)

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ДЕЦЕ У ПУ НАДА НАУМОВИЋ (пречишћен текст) можете преузети са линка  http://www.nadanaumovic.rs/download/