У радној 2023/2024. години чланови Тима „Ризница“ биће подршка у организацији и реализацији културних и јавних манифестација, како на нивоу Установе, тако и на нивоу Града и Региона- Чланове Тима „Ризница“ чине васпитачи из свих радних јединица.