ЛАНЕ

ЛАНЕ
Вртић ,,Лане" бави се васпитањем и образовањем деце од 6 месеци до седам година. Почео је са радом 1952. године.
Васпитно образовни рад се реализује у 3 јаслене и 3 васпитне групе. Запослени теже  усавршавању васпитно-образовног рада пратећи нове методичке, педагошке и друштвене тенденције
Данас смо вртић који, у складу са развојним потребама и могућностима деце, интересима родитеља и друштва као целине, доприноси остваривању општег и јединственог образовања и васпитања.
Вртић се налази у насељу Бубањ.У близини вртића је Скупштина града, Дечја библиотека, језеро „Бубањ“,Позориште за децу, основне школе „Радоје Домановић“ и „Светозар Марковић“,мала пијаца „Бубањ“, етно музеј, вртић „Црвенкапа“. Вртић дели исто двориште са вртићем ,,Сунце"  и сходно томе заступљени су у великој мери заједничка игра и учење деце оба  вртића
Вртић остварује  добру сарадњу са породицом и локалном заједницом. Родитељи су активни учесници у реализацији програма рада вртића и то кроз: учешће у радионицама за децу и родитеље, акције , манифестације, приредбе, родитељске састанке ...
Вртић гради реални програм у складу са Правилником о основама програма предшколског васпитања и образовања „ Године узлета“.
 
Руководиља вртића:Слађана Чађеновић
УЛ.Црвене заставе бб.
Контакт телефон: 034/334-368
 Е-ПОШТА: lanesunce@nadanaumovic.rs