ТИМ ЗА ПЗЗ И ИСХРАНУ

Почетна > Стручни органи установе > ТИМ ЗА ПЗЗ И ИСХРАНУ
 
 
Предшколска Установа „Нада Наумовић“, у оквиру васпитања за здравље деце, обезбеђује здраво и безбедно окружење за живот, игру и рад, пружа деци основне информације о здрављу и његовом значају.
Тим за Превентивно Здравствену Заштиту и исхрану је задужен за очување и унапређење здравља деце и функционише у складу са Правилником о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно здравствене заштите деце у предшколској установи. Чланове тима чине сарадник на унапређивању превентивно-здравствене заштите, сарадник нутрициониста дијететичар, медицинске сестре-сарадници на пословима превентивно здравствене заштите и неге.
Сви вртићи наше установе имају медицинску сестру-сарадника на пословима превентивно здравствене заштите и неге која има одобрење за самостални рад надлежне коморе-лиценцу.
Спровођење задатака и прописа о остваривању неге и превентивно здравствене заштите подразумева здравствену негу и исхрану деце од шест месеци до поласка у школу, програмирање, реализацију и унапређивање здравствено васпитних активности, увид у опште стање и понашање деце, праћење хигијенских услова, спровођење хигијенско-епидемиолошких мера, вођење здравствене документације.
У раду са децом, родитељима и запосленима се спроводе активности ка усвајању здравих стилова живота  кроз разне едукативне садржаје, радионице и предавања. Подстичемо позитивне навике код деце у вези одржавања личне и опште хигијене, правилне исхране, превенирања повреда, заштите животне средине, обављања физичко –рекреативних активности.
Свакодневно бринемо о здрављу деце па тако пратимо опште стање деце и у случају било какве промене започињемо процес здравствене неге, у зависности од извршене процене. Лакша стања и повреде се збрињавају у вртићу а у случају физичког повређивања и  виталне угрожености детета поступа се у складу са јасним процедурама наше Установе и Правилником о превентивно здравственој заштити.
Постоје и остале ситуације када може доћи до појаве вашљивости косматог дела главе деце, до појаве заразне болести, преосетљивости на лек, убод инсекта, алергијске реакције на намирнице. Такође и тада поступамо у складу са протоколом наше установе и у складу са Правилником о превентивно здравственој заштити .
У нашим вртићима бораве и деца са хроничним незаразним болестима и њима пружамо подршку која им је непоходна.
Исхрана деце  је веома важна за правилан раст и развој. У нашој установи је оформљена Комисија за израду јеловника који се састављају на недељном нивоу. Усклађеност колективне исхране са дефинисаним нормативима одређених Правилником о ближим условима организовања исхране деце у предшколској установи, добија додатну важност у виду кориговања евентуалних недостатака и неправилности породичне исхране. Оброци за децу, чије здравствено стање захтева специфичну исхрану се обезбеђују припремом у централној кухињи тако што се израђују индивидуални јеловници. Пре спровођења индивидуалних јеловника родитељ доноси одређену медицинску документацију са којом се упознају сарадник нутрициониста дијететичар, медицинска сестра-сарадник за превентивно здравствену заштиту и негу и васпитачи групе у којој ће дете боравити.
Велику пажњу посвећујемо одржавању чистоће, правилном чишћењу и дезинфекцији простора, опреме и инвентара. Битно нам је да просторије у којима деца бораве буду проветрене, осветљене, адекватно загрејане. 
               Спроводе се хигијенско-епидемиолшке мере у складу са законом.                                                 
О остваривању неге и превентивно здравствене заштите  се води прописана здравствена документација. Блиско сарађујемо са Институтом за јавно здравље, Дечијим диспанзером, Дечијом превентивном стоматологијом, Превентивним центром Дома здравља, Санитарном инспекцијом и другим здравственим институцијама.
Друштвена брига о деци предшколског узраста подразумева организоване напоре за правилан физички, психички, емоционални и интелектуални развој деце.Стварање једнаких услова за сву децу је заједнички интерес свих запослених у нашој установи.
 
Координатор Тима за ПЗЗ и исхрану
                                                 Драгана Спасојевић