Јавне набавке

Почетна > Јавне набавке

Информација понуђачима

 
          У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама ('' Службени гласник РС '' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију и позив за подношење понуда са званичне интернет странице Предшколске установе ''Нада Наумовић'' Крагујевац.

         На овај начин ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуде, одлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору, одлука о обустави поступка, обавештење о поднетом захтеву за заштиту права и сл.)

Јавне набавке и конкурсна документација

Jавнa набавкa бр.1.2.8/16: Hабавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста за потребе установе
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора - набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста за потребе установе doc 41,5 KB Преузми
Јавна набавка број 1.1.5 : Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора: Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас doc 130,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору:ЈН бр.1.1.5 гориво doc 33 KB Преузми
Јавна набавка број 1.1.3/16: Средства за хигијену
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за услугу одржавања хигијене doc 86 KB Преузми
Обавешетење о закљученом уговору:ЈН бр.1.1.3/16 средства за хигијену doc 33 KB Преузми
Јавна набавка број 1.1.1/16: Набавка хране
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за прву партију за храну (предшколске установе) – роба широке потрошње doc 98,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора за другу партију за храну (предшколске установе) – млеко и млечни производи doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за четврту партију за храну (предшколске установе) – риба и прерађевине од рибе doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за пету партију за храну (предшколске установе) – свеже воће doc 131 KB Преузми
Одлука о додели уговора за седму партију за храну (предшколске установе) – поврће мрзло и конзервирано doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за осму партију за храну (предшколске установе) – хлеб, брашно и прерађевине од житарица doc 109 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору: ЈН бр.1.1.1/16 намернице за припремање хране doc 66,5 KB Преузми
Јавна набавка бр.1.1.10/16: Набавка опреме - усисивачи
Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда - усисивачи doc 32 KB Преузми
Конкурсна документација - усисивачи doc 330 KB Преузми
Измена конкурсне документација - усисивачи doc 25,5 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока - усисивачи doc 22 KB Преузми
Одлука о додели уговора набавка добара опрема –усисивачи за потребе установе doc 47,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговура: JН бр.1.1.10/16 усисивачи doc 33 KB Преузми
Јавна набавка бр. 1.1.5/16: Набавка електричне енергија
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за парију један jpg 960,88 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 81 KB Преузми
Јавна набавка бр. 1.2.9/16: Организовањe једнодневног излета за децу предшколског узрастa
Назив Формат Величина Преузми
Позива за подношење понуде doc 34,5 KB Преузми
Конкурсна документација doc 307 KB Преузми
Одлука о додели уговора - набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста за потребе установе doc 48 KB Преузми
Јавна набавка бр.1.1.7/16 :Набавка добара –потрошни материјал – материјал за рад са децом
Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде doc 24,5 KB Преузми
Конкурсна документација doc 478 KB Преузми
Одлука о додели уговора набавка добара потрошни материјал –материјал за рад са децом за потребе установе doc 33,5 KB Преузми
Обавештење о задљученом уговору:ЈН бр.1.1.7/16 материјал за рад са децом doc 33 KB Преузми
Јавна набавка бр.1.1.10/16 Набавка опреме моторна косачица и тестера
Назив Формат Величина Преузми
Позива за подношење понуде doc 24,5 KB Преузми
Конкурсна документација - опрама косачица doc 373 KB Преузми
Измена конкурсне документације doc 25,5 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока doc 21,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора набавка добара опрема –моторна косачица и тестера за потребе установе doc 57 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора: ЈН бр.1.1.10/16 моторна косачица и тестера doc 32,5 KB Преузми
jавнa набавкa број 1.1.4 :Канцеларијски материјал по партијама
Назив Формат Величина Преузми
Oдлука о додели уговора за партију I doc 85,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију II doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију III doc 91 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију IV doc 80 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију V doc 131 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора:набавка добара –канцеларијски материјал за потребе установе doc 58,5 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.1.14 - набавка добара материјала за посебне намене за потребе Установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 33 KB Преузми
Одлука о додели уговора бр. 1.1.14 doc 140,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 81 KB Преузми
Конкурсна документација doc 1,11 MB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.1.10 Набавка добара, клима уређаја за потребе Установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 31,5 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.10 doc 323,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 81 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 53 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.2.4 Здравствено инспекцијски преглед запослених

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 34 KB Преузми
Конкурсна документација doc 523 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 70,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 39 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.2.5 Колективно осигурање запослених

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 32 KB Преузми
Конкурсна документација doc 287 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 67,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 32 KB Преузми

Јавна набавка 24/13 - израда хидроизолације на теретном возилу за превоз хране

Назив Формат Величина Преузми
Конкурсна документација doc 297,5 KB Преузми
Обавештење о уговору doc 28 KB Преузми
Позив за подношење понуда doc 29,5 KB Преузми