Јавне набавке

Почетна > Јавне набавке

Информација понуђачима

 
          У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама ('' Службени гласник РС '' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију и позив за подношење понуда са званичне интернет странице Предшколске установе ''Нада Наумовић'' Крагујевац.

         На овај начин ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуде, одлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору, одлука о обустави поступка, обавештење о поднетом захтеву за заштиту права и сл.)

Јавне набавке и конкурсна документација

Јавна набавка ЈН бр. 1.2.9/19: набавка услуга  кoлективног осигурања запослених за потребе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.2.9/19: набавка услуга кoлективног осигурања запослених за потребе установе pdf 139,87 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.2.9/19: набавка услуга кoлективног осигурања запослених за потребе установе pdf 768,82 KB Преузми

Јаван набавка ЈН бр. 1.1.21/18: набавка добара -опрема уљани радијатори за потребе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.1.21/18: набавка добара -опрема уљани радијатори за потреебе установе . pdf 282,51 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.21/18: набавка добара -опрема уљани радијатори за потреебе установе . pdf 693,4 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.21/18: набавка добара -опрема уљани радијатори за потреебе установе . pdf 152,08 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.21/18: набавка добара -опрема уљани радијатори за потреебе установе . pdf 137,75 KB Преузми

Јавна набавка JН бр.1.2.14/18: набавка услуга  организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде JН бр.1.2.14/18: набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику pdf 185,25 KB Преузми
Конкурсна документација JН бр.1.2.14/18: набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику pdf 790,84 KB Преузми
Питања и одговори JН бр.1.2.14/18: набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику pdf 206,04 KB Преузми
Одлука о додели уговора JН бр.1.2.14/18: набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику pdf 225,92 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору JН бр.1.2.14/18: набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику pdf 143,57 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.2.6/18: Услуга осигурања имовине

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.2.6/18: Услуга осигурања имовине pdf 145,16 KB Преузми
Обавештење о задљученом уговору ЈН бр. 1.2.6/18: Услуга осигурања имовине pdf 239,39 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт pdf 325,98 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт pdf 599,67 KB Преузми
Питања и одговори ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт pdf 203,7 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт pdf 139,29 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговоур ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт pdf 139,63 KB Преузми

Јавне набавке број 1.1.6/18:Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље  

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.6/18:Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље pdf 150,97 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговур ЈН бр.1.1.6/18:Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље pdf 234,53 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.19/18:набавка добара -опрема за домаћинство за потреебе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.1.19/18:набавка добара -опрема за домаћинство за потреебе установе pdf 181,08 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.19/18:набавка добара -опрема за домаћинство за потреебе установе pdf 692,53 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.19/18:набавка добара -опрема за домаћинство за потреебе установе pdf 140,15 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.19/18:набавка добара -опрема за домаћинство за потреебе установе pdf 269,59 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.18/18: набавка добара –дидактичких срестава за потребе установе 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.1.1818 набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 328,07 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.1818 набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 579,86 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.1818 набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 139,45 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.1818 набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 140,84 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.2.3/18: Услуга обезбеђења  ФТО

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.2.3/18: Услуга обезбеђења ФТО pdf 151,22 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговур ЈН бр. 1.2.3/18: Услуга обезбеђења ФТО pdf 144,23 KB Преузми

 Јавне набавке ЈН бр. 404-59/18-XII бр. 1.1.8/18: Нови тонери

Назив Формат Величина Преузми
Одлула о додели уговора ЈН бр. 404-59/18-XII бр. 1.1.8/18: Нови тонери pdf 152,98 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 404-59/18-XII бр. 1.1.8/18: Нови тонери pdf 139,52 KB Преузми

Јавна набавка  ЈН бр. 1.2.9/18:набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за  потреебе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.2.9/18:набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за потреебе установе pdf 280,75 KB Преузми
Конкурсна докуметација ЈН бр. 1.2.9/18:набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за потреебе установе pdf 711,42 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.2.9/18:набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за потреебе установе pdf 143,14 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр. 1.2.9/18:набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за потреебе установе pdf 143,05 KB Преузми

Јавна набавка бр. 404-167/18-XII бр. 1.2.1/18 :Услуга мобилне телефоније

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка бр. 404-167/18-XII бр. 1.2.1/18 :Услуга мобилне телефоније pdf 157,67 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 404-167/18-XII бр. 1.2.1/18 :Услуга мобилне телефоније pdf 138,02 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/18: набавка добара - опрема  веш машина за потребе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр.1.1.15/18: набавка добара - опрема веш машина за потребе установе pdf 281,81 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.1.15/18: набавка добара - опрема веш машина за потребе установе pdf 648,73 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.1.15/18: набавка добара - опрема веш машина за потребе установе pdf 141,84 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.15/18: набавка добара - опрема веш машина за потребе установе pdf 137,59 KB Преузми

Јавна набавка ЈН Бр. 1.1.10/18:набавка добара -опрема за домаћинство  - (судопера,фрижидер, колица за сервирање) за потреебе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН Бр. 1.1.10/18:набавка добара -опрема за домаћинство pdf 281,29 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН Бр. 1.1.10/18:набавка добара -опрема за домаћинство pdf 652,29 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН Бр. 1.1.10/18:набавка добара pdf 147,69 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка ЈН Бр. 1.1.10/18:набавка добара pdf 190,83 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 404-123/18-XII 1.2.7/18: Услуга осигурања возила

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 404-123/18-XII 1.2.7/18: Услуга осигурања возила pdf 173,24 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 404-123/18-XII 1.2.7/18: Услуга осигурања возила pdf 139,88 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.17/18: набавка  добара   дидактичких средстава 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда ЈН бр. 1.1.17/18: набавка добара дидактичких средстава pdf 326,49 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.17/18: набавка добара дидактичких средстава pdf 625,16 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.17/18: набавка добара дидактичких средстава pdf 139,26 KB Преузми
Обавештење о закључивању уговора ЈН бр. 1.1.17/18: набавка добара дидактичких средстава pdf 140,7 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.2.15/18:набавка услуга,  из области здравствене заштите над запосленима

Назив Формат Величина Преузми
Позив за достављање понуде ЈН бр. 1.2.15/18:набавка услуга, из области здравствене заштите над запосленима pdf 139,93 KB Преузми
Конкурсна докемтација ЈН бр. 1.2.15/18:набавка услуга, из области здравствене заштите над запосленима pdf 841,11 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.2.15/18:набавка услуга, из области здравствене заштите над запосленима pdf 135,14 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.2.15/18:набавка услуга, из области здравствене заштите над запосленима pdf 138,22 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр. 1.1.11/18: набавка добара – потрошног материјала за потребе установе  

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.1.11/18: набавка добара – потрошног материјала за потребе установе pdf 328,13 KB Преузми
Конкурсна докуметација ЈН бр. 1.1.11/18: набавка добара – потрошног материјала за потребе установе pdf 784,98 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.11/18: набавка добара – потрошног материјала за потребе установе pdf 142,07 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.11/18: набавка добара – потрошног материјала за потребе установе pdf 137,74 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.2/18:Средства за хигијену

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.2/18:Средства за хигијену pdf 171,68 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр. 1.1.2/18:Средства за хигијену pdf 141,9 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр.1.1.3/18: набавка добара гориво

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.1.3/18: набавка добара гориво pdf 236,45 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.3/18: набавка добара гориво pdf 138,24 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр.: 1.2.5/18  Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о дедели уговора ЈН бр.: 1.2.5/18 Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера pdf 172,85 KB Преузми
Обавештење о закључивању уговора ЈН бр.: 1.2.5/18 Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера pdf 145,21 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.2.4/18: Услуга сервисирања рачунара

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.2.4/18: Услуга сервисирања рачунара pdf 171,83 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр. 1.2.4/18: Услуга сервисирања рачунара pdf 141,63 KB Преузми

 Jавнa набавкa JН бр. 1.2.2/18: Телефони - фиксни 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели JН бр. 1.2.2/18: Телефони - фиксни pdf 161,16 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора JН бр. 1.2.2/18: Телефони - фиксни pdf 138,02 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.4/18: Канцеларијски материјал по партијама

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.4/18: Канцеларијски материјал по партијама pdf 160,74 KB Преузми
Обавештење о потписивању уговора ЈН бр. 1.1.4/18: Канцеларијски материјал по партијама pdf 138,13 KB Преузми

 Јавне набавке ЈН бр. 1.1.3/18 : Електрична енергија по партијама

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.3/18 : Електрична енергија по партијама pdf 151,45 KB Преузми
Обавештење о потписаном уговору ЈН бр. 1.1.3/18 : Електрична енергија по партијама pdf 139,12 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр 1.2.12/18: набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понудеЈН бр 1.2.12/18: набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста pdf 322,58 KB Преузми
Конкурсна докуметација ЈН бр 1.2.12/18: набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста pdf 774,49 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр 1.2.12/18: набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста pdf 156,83 KB Преузми
Обавештење о потпусаном уговору ЈН бр 1.2.12/18: набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста pdf 141,6 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр 1.2.11/18:набавка услуга  организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста 

Назив Формат Величина Преузми
Позива за достављање понуде ЈН бр 1.2.11/18: набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста pdf 349,81 KB Преузми
Конкурсна докуметнација ЈН бр 1.2.11/18: набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста pdf 784,09 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр 1.2.11/18: набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста pdf 159,65 KB Преузми
Обавештење о задљученом уговору ЈН бр 1.2.11/18: набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста pdf 143,62 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр.: 1.1.12/18: набавка добара –дидактичких срестава за потребе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр 1.1.12/18:набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 328,48 KB Преузми
Конкурсна докуметација ЈН бр 1.1.12/18: набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 752,55 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр 1.1.12/18: набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 139,23 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговоур ЈН бр 1.1.12/18: набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 140,73 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.14/18: добара, материјал за посебне намене

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр: 1.1.14/18 pdf 422,64 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.14/18 pdf 1,4 MB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 1 pdf 137,4 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 2 pdf 142,43 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 3 pdf 141,21 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 4 pdf 142,24 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 5 pdf 138,39 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 6 pdf 138,01 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 7 pdf 138,17 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 1 pdf 137,52 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.14/18 партија 2 pdf 138,11 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 3 pdf 138,18 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 4 pdf 138,39 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 5 pdf 137,94 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 6 pdf 140,01 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 7 pdf 137,46 KB Преузми

Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга набавке намирница за припремање храна  обликована  у осам партија

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 142,64 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 1,97 MB Преузми
Одлука о додели уговора 1 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 146,58 KB Преузми
Одлука о додели уговора 2 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 228,6 KB Преузми
одлука о додели уговора 3 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 215,39 KB Преузми
Одлука о додели уговора 4 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 222,62 KB Преузми
Одлука о доели уговора 5 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 231,74 KB Преузми
Одлука о додели уговора 6 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 232,83 KB Преузми
Одлука о додели уговора 7 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 230,29 KB Преузми
Одлука о додели уговора 8 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 232,31 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 139,85 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 3 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 138,54 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 6 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 138,05 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 1 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 139,17 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 4 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 139,59 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 7 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 143,88 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 5 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 140,02 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 2 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 140,05 KB Преузми

Јавна набавка  ЈН 1.2.8/18 :набавка услуга  koлективног осигурања запослених за потреебе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН 1.2.8/18 :набавка услуга koлективног осигурања запослених за потреебе установе pdf 140,43 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН 1.2.8/18 :набавка услуга koлективног осигурања запослених за потреебе установе pdf 722,16 KB Преузми
Обавештење о додељеном уговору .Јавна набавка ЈН 1.2.8/18 :набавка услуга koлективног осигурања запослених за потреебе установе pdf 154,04 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка ЈН 1.2.8/18 :набавка услуга koлективног осигурања запослених за потреебе установе pdf 138,65 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр:1.2.10/18: набавка услуга  из области здравствене заштите -  здравствени  преглед лица запослених на пословима исхране и неге у јасленим групама и одржавања хигијене у предшколским установама и здравствене исправности намирница и предмета опште употребе, деретизација дезинсекција и дезинфекција за потребе Установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН:1.2.10/18 pdf 141,31 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН:1.2.10/18 pdf 1,1 MB Преузми
Одлука о додели угобора ЈН:1.2.10/18 pdf 137,07 KB Преузми
Одлука о додели угувора 2 ЈН:1.2.10/18 pdf 139,19 KB Преузми
Одлука о додели уговора 3 ЈН:1.2.10/18 pdf 142,08 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 1 ЈН:1.2.10/18 pdf 140,26 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 2 ЈН:1.2.10/18 pdf 138,86 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 3 ЈН:1.2.10/18 pdf 138,25 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН  бр. 1.2.6/17 : Услуга осигурања имовине 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН бр. 1.2.6/17 :Услуга осигурања имовине pdf 169,13 KB Преузми
Обавештење о потписаном уговору Јавна набавка ЈН бр. 1.2.6/17 : Услуга осигурања имовине pdf 138,29 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за  децу предшколског узраста

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста pdf 183,12 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста pdf 779,14 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста pdf 123,89 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста pdf 153,96 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста pdf 139,38 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН  бр 1.1.7/17 : Рачунарска и сродна опрема

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН бр 1.1.7/17: Рачунарска и сродна опрема pdf 154,82 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН 1.1.9/17: Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа 

Назив Формат Величина Преузми
Обавештење о закључењу уговора Јавна набавка ЈН 1.1.9/17: Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа pdf 316,68 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 1 Јавна набавка ЈН 1.1.9/17: Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа pdf 152,91 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН 1.1.9/17: Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа pdf 167,07 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 1 Јавна набавка ЈН 1.1.9/17: Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа pdf 269,66 KB Преузми

Јавна набавка број 1.1.6/17: Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље  

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка број 1.1.6/17: Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље pdf 159 KB Преузми
Обавештење о потписивању уговора Јавна набавка број 1.1.6/17: Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље pdf 137,88 KB Преузми

Јавна набавка број 1.1.8/17: Гуме за путничка возила

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка број 1.1.8/17: Гуме за путничка возила pdf 152,62 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка број 1.1.8/17: Гуме за путничка возила pdf 219,41 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.2.9/17: услуга осигурања деце

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН бр.1.2.9/17: услуга осигурања деце pdf 138,83 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН бр.1.2.9/17: услуга осигурања деце pdf 711,4 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН бр.1.2.9/17: услуга осигурања деце pdf 143,33 KB Преузми
Обавештење о потписивању уговора Јавна набавка ЈН бр.1.2.9/17: услуга осигурања деце pdf 137,75 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 182,73 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 601,74 KB Преузми
Измена документација Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 269,06 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 126,1 KB Преузми
Обавештење о додели уговора Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 147,75 KB Преузми
Обавештење о потписаном уговору Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 295,63 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр. 1.2.1/17: Услуга мобилне телефоније 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН бр. 1.2.1/17: Услуга мобилне телефоније pdf 161,62 KB Преузми
Обавештење о потписаном уговору Јавна набавка ЈН бр. 1.2.1/17: Услуга мобилне телефоније pdf 191,58 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН 1.1.16/17: Набавкa добра–потрошни материјал – материјал за рад са децом

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН 1.1.16/17: Набавкa добра–потрошни материјал – материјал за рад са децом pdf 185,5 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН 1.1.16/17: Набавкa добра–потрошни материјал – материјал за рад са децом pdf 707,03 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН 1.1.16/17: Набавкa добра–потрошни материјал – материјал за рад са децом pdf 153,58 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора Јавна набавка ЈН 1.1.16/17: Набавкa добра–потрошни материјал – материјал за рад са децом pdf 295,5 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН 1.2.3/17: Услуга обезбеђења -ФТО

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН 1.2.3/17: Услуга обезбеђења -ФТО pdf 158,03 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка ЈН 1.2.3/17: Услуга обезбеђења -ФТО pdf 145,69 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН 1.1.14/17: Набавкa добра  дидактика за потреебе установе 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда Јавна набавка ЈН 1.1.14/17: Набавкa добра дидактика за потреебе установе pdf 137,95 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН 1.1.14/17: Набавкa добра дидактика за потреебе установе pdf 761,18 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН 1.1.14/17: Набавкa добра дидактика за потреебе установе pdf 148,59 KB Преузми
Обавештење о задљученом уговору Јавна набавка ЈН 1.1.14/17: Набавкa добра дидактика за потреебе установе pdf 295,83 KB Преузми

 Јавна набавка број 1.2.7/17 : Услуга осигурања возила

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора осигурање возила pdf 146,05 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка број 1.2.7/17 : Услуга осигурања возила pdf 141,44 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН 1.1.12/17:набавкa добра -кухињска опрема – универзална кухињска машина  за потребе установе 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН 1.1.12/17:набавкa добра -кухињска опрема – универзална кухињска машина за потреебе установе pdf 139,97 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН 1.1.12/17:набавкa добра -кухињска опрема – универзална кухињска машина за потреебе установе pdf 738,17 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН 1.1.12/17:набавкa добра -кухињска опрема – универзална кухињска машина за потреебе установе pdf 234,02 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка ЈН 1.1.12/17:набавкa добра -кухињска опрема – универзална кухињска машина за потреебе установе pdf 141,18 KB Преузми

 Јавна набавка број 1.1.2/17 :  Средства за хигијену 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора средства за хигијену pdf 280,53 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора средства за хигијену pdf 142,52 KB Преузми

 Јавна набавка број 1.1.5/17 :Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас

Назив Формат Величина Преузми
Обавештење о додели уговора Јавна набавка број 1.1.5/17 :Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас pdf 207,44 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговоур Јавна набавка број 1.1.5/17 :Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас pdf 138,08 KB Преузми

 Јавна набавка број 1.2.2/17 : Услуга телефони-фиксни

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка број 1.2.2/17 : Услуга телефони-фиксни pdf 250,98 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка број 1.2.2/17 : Услуга телефони-фиксни pdf 138,89 KB Преузми

 Јавна набавка број 1.2.5/17 : Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора сервис и рециклажа тонера pdf 165,13 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору сервис штампача и рециклажа тонера pdf 145,58 KB Преузми

 Јавне набавк број 404-83/17-XII  број: 1.2.4/17: Услуга сервисирања рачунара

Назив Формат Величина Преузми
Одлука од додели уговора сервис рачунара pdf 165,7 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору сервис рачунара pdf 142,81 KB Преузми

 Јавне набавке ЈН бр.1.2.11/17: Услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста pdf 181,42 KB Преузми
Конкурсна документација једнодневни излет pdf 798,42 KB Преузми
Одлука о додели уговора једнодневна ескурзија pdf 276,44 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.2.11/17 pdf 140,5 KB Преузми

 Јавне набавке ЈН бр 1.1.9/17:Нови тонери (Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине)

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора нови тонери pdf 162,94 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора pdf 238,35 KB Преузми

 Jавнa набавке JН бр 1.1.2/17: Електрична енергија по партијама

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора JН бр 1.1.2/17 pdf 151,17 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 1.1.2/17 pdf 139,61 KB Преузми

 Јавна набавке број 1.1.3/17: Електрична енергија по партијама

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за прву партију за електричну енергију pdf 151,17 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.3/17 pdf 139,66 KB Преузми

 Јавне набавке број 1.1.4/17: Канцеларијски материјал по партијама

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.14/17 pdf 159,78 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр 1.1.4/17 pdf 238,32 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.1.13/17: Набавка потрошног материјала – материјал за  децу

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр.1.1.13/17 pdf 137,86 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.1.13/17 pdf 782,68 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.1.13/17 pdf 225,62 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.1.12/17: набавка кухињске опреме  

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр.1.1.12/17 pdf 140,15 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.1.12/17 pdf 724,61 KB Преузми
Одлука о додели угоовра ЈН бр.1.1.12/17 pdf 230,68 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр.1.1.12/17 pdf 138,97 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.1.1/17 : Набавка намирница за припремање хране

Назив Формат Величина Преузми
Позив за понуду ЈН бр.1.1.1/17 pdf 143,63 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.1.1/17 pdf 1,59 MB Преузми
Одлука о додели партије 1 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 146,06 KB Преузми
Одлука од додели партија 2 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 239,83 KB Преузми
Одлука од додели партија 3 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 221,08 KB Преузми
Одлука од додели партија 4 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 222,41 KB Преузми
Одлука од додели партија 5 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 236,61 KB Преузми
Одлука од додели партија 6 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 241,03 KB Преузми
Одлука од додели партија 7 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 230,54 KB Преузми
Одлука од додели партија 8 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 227,38 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр.1.1.1/17 pdf 139,6 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора 1 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 138,44 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора 2 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 139,19 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора 3 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 139,8 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора 4 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 139,53 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.1.11/17: набавка материјала за посебвне намене

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр.1.1.11/17 pdf 138,68 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.1.11/17 pdf 1,36 MB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.1.11/17 pdf 264,2 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.11/17 pdf 137,93 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 1 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 137,96 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 2 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 136,73 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 3 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 138,56 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора 4 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 137,9 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 5 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 137,52 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 6 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 137,56 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.2.10/17 : Понуда за набавку здравствено инспекцијских услуга

Назив Формат Величина Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.2.10/17 pdf 1,07 MB Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр.1.2.10/17 pdf 139,73 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.2.10/17 pdf 264,2 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.2.10/17 pdf 137,93 KB Преузми

 Јавна набавка за набавку кoлективног осигурања запослених  ЈН бр.1.2.8/17

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда за набавку кoлективног осигурања запослених ЈН бр.1.2.8/17 pdf 139,73 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.2.8/17 pdf 1,59 MB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.2.8/17 doc 44,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.2.8/17 doc 34,5 KB Преузми
Jавнa набавкa бр.1.2.8/16: Hабавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста за потребе установе
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора - набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста за потребе установе doc 41,5 KB Преузми
Јавна набавка број 1.1.5 : Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора: Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас doc 130,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору:ЈН бр.1.1.5 гориво doc 33 KB Преузми
Јавна набавка број 1.1.3/16: Средства за хигијену
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за услугу одржавања хигијене doc 86 KB Преузми
Обавешетење о закљученом уговору:ЈН бр.1.1.3/16 средства за хигијену doc 33 KB Преузми
Јавна набавка број 1.1.1/16: Набавка хране
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за прву партију за храну (предшколске установе) – роба широке потрошње doc 98,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора за другу партију за храну (предшколске установе) – млеко и млечни производи doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за четврту партију за храну (предшколске установе) – риба и прерађевине од рибе doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за пету партију за храну (предшколске установе) – свеже воће doc 131 KB Преузми
Одлука о додели уговора за седму партију за храну (предшколске установе) – поврће мрзло и конзервирано doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за осму партију за храну (предшколске установе) – хлеб, брашно и прерађевине од житарица doc 109 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору: ЈН бр.1.1.1/16 намернице за припремање хране doc 66,5 KB Преузми
Јавна набавка бр.1.1.10/16: Набавка опреме - усисивачи
Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда - усисивачи doc 32 KB Преузми
Конкурсна документација - усисивачи doc 330 KB Преузми
Измена конкурсне документација - усисивачи doc 25,5 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока - усисивачи doc 22 KB Преузми
Одлука о додели уговора набавка добара опрема –усисивачи за потребе установе doc 47,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговура: JН бр.1.1.10/16 усисивачи doc 33 KB Преузми
Јавна набавка бр. 1.1.5/16: Набавка електричне енергија
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за парију један jpg 960,88 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 81 KB Преузми
Јавна набавка бр. 1.2.9/16: Организовањe једнодневног излета за децу предшколског узрастa
Назив Формат Величина Преузми
Позива за подношење понуде doc 34,5 KB Преузми
Конкурсна документација doc 307 KB Преузми
Одлука о додели уговора - набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста за потребе установе doc 48 KB Преузми
Јавна набавка бр.1.1.7/16 :Набавка добара –потрошни материјал – материјал за рад са децом
Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде doc 24,5 KB Преузми
Конкурсна документација doc 478 KB Преузми
Одлука о додели уговора набавка добара потрошни материјал –материјал за рад са децом за потребе установе doc 33,5 KB Преузми
Обавештење о задљученом уговору:ЈН бр.1.1.7/16 материјал за рад са децом doc 33 KB Преузми
Јавна набавка бр.1.1.10/16 Набавка опреме моторна косачица и тестера
Назив Формат Величина Преузми
Позива за подношење понуде doc 24,5 KB Преузми
Конкурсна документација - опрама косачица doc 373 KB Преузми
Измена конкурсне документације doc 25,5 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока doc 21,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора набавка добара опрема –моторна косачица и тестера за потребе установе doc 57 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора: ЈН бр.1.1.10/16 моторна косачица и тестера doc 32,5 KB Преузми
jавнa набавкa број 1.1.4 :Канцеларијски материјал по партијама
Назив Формат Величина Преузми
Oдлука о додели уговора за партију I doc 85,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију II doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију III doc 91 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију IV doc 80 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију V doc 131 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора:набавка добара –канцеларијски материјал за потребе установе doc 58,5 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.1.14 - набавка добара материјала за посебне намене за потребе Установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 33 KB Преузми
Одлука о додели уговора бр. 1.1.14 doc 140,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 81 KB Преузми
Конкурсна документација doc 1,11 MB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.1.10 Набавка добара, клима уређаја за потребе Установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 31,5 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.10 doc 323,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 81 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 53 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.2.4 Здравствено инспекцијски преглед запослених

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 34 KB Преузми
Конкурсна документација doc 523 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 70,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 39 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.2.5 Колективно осигурање запослених

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc Преузми
Конкурсна документација doc 287 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 67,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 32 KB Преузми

Правилник о начину обављања послова Јавне набавке у предшколској установи "Нада Наумовић" Крагујевац 

Назив Формат Величина Преузми
Правилник о начину обављања послова Јавне набавке у предшколској установи "Нада Наумовић" Крагујевац pdf 397,81 KB Преузми