Актуелно

Почетна > Актуелно

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

Правилник о ближ ем уре ђењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама Предшколске установе "Нада Наумовић" Крагујевац можете преузети са линка   http://www.nadanaumovic.rs/javne_nabavke/  
Децембар

15

2020

Списак примљене деце у предшколску установу „Нада Наумовић“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2020/2021 годину

Списак примљене деце у предшколску установу „Нада Наумовић“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2020/2021 годину можете преузети са линка:  http://www.nadanaumovic.rs/download/
Јул

21

2020

Листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/2021 годину

Лист у   бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020-2021 годину можете преузети са линка:  http://www.nadanaumovic.rs/download/
Јул

21

2020

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ДЕЦЕ У ПУ НАДА НАУМОВИЋ (пречишћен текст)

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ДЕЦЕ У ПУ НАДА НАУМОВИЋ (пречишћен текст) можете преузети са линка  http://www.nadanaumovic.rs/download/
Јул

15

2020