ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Почетна > Стручни органи установе > ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
 
 
Самовредновање квалитета унутар предшколске установе је процес који покрећу и спроводе предшколске установе, а односи се на процењивање квалитета сопственог рада који служи унапређивању рада запослених, даљем развоју установе и пружању подршке за добробит деце и породице.
Самовредновање је рефлексиван процес кроз који професионалци откривају пут најбољи за децу.
Укључени су сви запослени, родитељи, деца, сарадници. Крајња сврха самовредновања је да деца добију најквалитетнију могућу негу, исхрану, превентивно-здравствену и социјалну заштиту, васпитање и образовање.  
У нашој установи постоји централни тим, а на нивоу сваке радне јединице мини тим за самовредновање.
У рад укључени су васпитачи, медицинске сестре-васпитачи, стручни сарадници, директор, помоћник директора за педгошки рад.  
Централни тим је одговоран да сви вртићи заврше процес самовредновања свих области у предвиђеном року.