ЦРВЕНКАПА

Почетна > Вртићи > ЦРВЕНКАПА
ЦРВЕНКАПА
Објекат се налази у ширем центру града, у насељу Бубањ, окружен зеленилом, шумом и језером. У непосредној околини се налази стадион ФК „ Шумадија“. 
Простор јаслица и  вртића је функционалан собе су прострасне,имају терасе и тоалете. Заједнички простори пружају могућност за формирање просторних целина као места сусретања  деце свих васпитних група. Централна сала има вишеструку намену.Деца је користе за игру, истраживање, учење, постављање заједничких инсталација, полигона  заједно са одраслима.
Структура јаслених група је: 2 млађе јаслене групе узраста од 6 до 12 месеци, 2 мешовите јаслене гтрупе од 12 до 36 месеци и 2 старије јаслене групе од 24 до 36 месеци.
Структура вртићких група је 2 млађе васпитне групе узраста 3 до 4 године, 2 средње васпитне групе узраста 4 до 5 година, 2 старије  васпитне групе узраста од 4 до 5,5 година и 2 групе у години пред полазак у школу у целодневном трајању узраста од 5,5 до 7 година, 2 групе у години пред полазак у школу у четвоточасовном трајању узраста од 5,5 до 7 година и једну мешовиту групу, узраста од 3 до 7 година.
Пространо  двориште, опремљено  справама за децу, и богато окружење  пружају изузетне могућности за целокупан развој деце. Боравак на свежем ваздуху, омогућава подршку добробити деце где кроз игру, планиране ситуације учења и животно практичне ситуације.
Предшколска установа “Нада Наумовић“ из Крагујевца је од септембра 2021.год. у својим вртићима започела имплементацију Нових основа програма предшколског васпитања и образовања. Вртић/Јаслице „Црвенкапа“ је језгро промена из којег ће се програм, назван „Године узлета“ ширити ка осталим вртићима.
Нове основе програма се заснивају на вери у капацитете деце да активно учествују у учењу и развоју, као и значају игре и заједничког учешћа деце и одраслих. Васпитач осмишљава реалан програм у вртићу, пратећи заинтересованост деце за одређену проблематику и животне ситуације.
Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи заједно истражују и промишљају, усмеравају дечја интересовања и подстичу њихову сарадњу, радозналост и креатиност. Централно место Нових основа програма заузима грађење односа који подржавају дететову добробит и активности које покрећу његов развој и учење. Слушајући дечије идеје и њихова питања, пратећи њихове међусобне односе и заинтересованост да истражују, деца и васпитачи заједно развијају програм.
Фокус васпитача и медицинских сестара – васпитача у вртићу и јаслицама „Црвенкапа“ од септембра 2021.год. је био у развијању програма и стварању подржавајућег социјалног и физичког окружења. Простор вртића и јаслица организован је тако да пруже могућност деци да заједно раде  и да сарађују. Васпитачи и деца заједно стварају просторне целине које добијају смисао и значење кроз заједничко истраживање, игру и сарадњу. Простор постаје трећи васпитач, а то значи да је изазован и инспиративан деци за истраживање.
Повременом реконструкцијом и обогаћивањем простора, настало је пуно просторних целина по собама и у заједничким просторима – холовима, сали и дворишту, уз активно учешће деце, васпитача, родитеља и локалне заједнице. Повезивањем свих актера у активности вртића има кључну улогу у новом приступу.
Предност над готовим производима, тј. играчкама сада имају природни и неструкурирани материјали као што су камен, песак, кукуруз, шећер, пиринач, чепови, најлон и сл. Ове материјале деца могу да осете и користе на различите начине у било којој игри и просторним целинама. Они су сада стално доступни деци и могу да се баве њима без притиска да нешто морају тренутно да ураде па да се склони.
Пројекат „Године узлета“ позива родитеље на игру, рад и истраживање, даје им право да буду наши партнери и могућност да доносе одлуке, шта, на који начин и где ће се реализовати одређена активност и тема о којој се бавимо.
Применом Нових основа програма васпитачима и медицинским сестрама – васпитачима пружена је прилика да стално уче и истражују заједно са децом. Да усавршавају свој професионални и лични развој и напредовање, да буду задовољни послом васпитача као истраживача.

 

Руководиља вртића:Марија Шћепановић
Руководиља јаслица:Марија Јањић
Ул.Светозара Марковића 116.
Контакт телефон:034/370-149 вртић, 034/370-131 јасле
Е-ПОШТА: crvenkapa@nadanaumovic.rs (вртић)
Радно време: од 5:30h до 16:30ч