Црвенкапа

Почетна > Вртићи > Црвенкапа
Црвенкапа

У ширем центру града, у насељу Бубањ, окружен дивним зеленилом, шумом и језером 20. децембра 1976. год. отворен је вртић „Црвенкапа“. Данас је у вртић уписано 239 деце која бораве у осам васпитних група у којима се реализује васпитно-образовни рад.

Простор вртића је функционалан и лепо уређен. У њему су деца и родитељи сигурни, слободни и самостални. Простор пружа могућности за различите интеракције са децом и подстиче све развојне аспекте. Стручан и професиналан кадар прати потребе и интересовања деце која песмом, игром, стварањем, истраживањем ... развијау све своје потенцијале.

Уважавајући и ослушкујуће децу налазимо нове идеје за заједничко учење и живљење у вртићу.

Од раних јутарњих часова кроз наш вртић се разлеже музика и оре дечји смех и весела граја. Сваки дан започињемо јутарњом гимнастиком у сали вртића.

Посебан значај у вртићу придајемо неговању драмског стваралаштва. Кроз драмске игре деца богате искуство, испољавају машту, истражују своје изражајне могућности. Деца богате речник, ослобађају се у говору, покрету и простору.

Пространо и лепо двориште и богато окружење пружа изузетне могућности за развој физичких способности деце, која свакодневно боравећи на свежем ваздуху уживају у радостима кретања. Боравак у природи даје могућност да код деце, од најранијег узраста развијамо еколошку свест и љубав према природи.

Врата нашег вртића су отворена за све малишане који желе да се са нама друже, деле велике радости и мале бриге, играју се и уче.

Контакт телефон: 370-149

e-mail: crvenkapa@nadanaumovic.rs

Јаслице „Црвенкапа“

„Црвенкапа“ јаслице почеле су са радом 1976. године са идејом и амбицијом да се сарађује са породицом, а основни задатак свих нас запослених у јаслицама „Црвенкапа“ јесте да успешно бринемо, осамостаљујемо и учимо малишане током првих година живота. Налазимо се у склопу вртића „Црвенкапа“, ул.Светозара Марковића 116.

Нашу структуру чини 6 јаслених група (12-18 месеци); (18-24 месеца); (24-36 месеци). Кадар чини 12 мед.сестара-васпитача јако мотивисаних за рад са малишанима, код којих су изражени професионалност, искуство и емпатија.

Од првог тренутка трудимо се да креирамо простор који ће за децу да представља одредиште једног смиреног, сигурног и стимулативног места.
Организација рада прати ритам дана малишана, што је усмерено на задовољење индивидуалних потреба сваког детета.

Наше јаслице уживају у отвореном простору који је прилагођен просторно и опремљен дидактиком за децу овог узраста. Такође, деца имају могућност и да бораве у великом дворишту које обилује справама и мноштвом зеленила.
Родитељи су нам увек добро дошли, отворени смо за сарадњу и пружање подршке.

Тим јаслица „Црвенкапа“

Контакт телефон: 370-131

e-mail: crvenkapajaslice@nadanaumovic.rs