Цветић

Почетна > Вртићи > Цветић
Цветић

Вртић „Цветић“ почео је са радом 2010.год. Налази се у прелепом и мирном делу нашег града, у Цветној улици на Денином брду. Удаљен је од централне градске вреве на свега 5 км. Смештен је у објекту од 500 м2, окружен пространом травнатом површином. Део дворишта вртића чине пешчаници, справе за игру и бетонске стазе које су стимулативна средина где се деца осећају безбедно, сигурно и релативно самостално испитују свет око себе, стичући позитивна искуста.

Просторије у објекту су организоване тако да буду једноставне, присне, функционалне и флексибилне. Собе су по величини, опреми и распореду прилагођене тако да у њима деца могу неометано и безбедно да се крећу, играју самостално и са друговима, опуштају се и сањаре на миру, без страха да ће нешто оштетити и упрљати. Намештај и опрема распоређени су да све буде доступно и удобно.

Васпитно особље је висококвалификовано,едуковано и у свом раду користи иновативне методе и своја знања надограђује сталним стручним усавршавањем.

При том је пажљиво, предусретљиво према свој деци и сваком детету пружа могућност да испољи себе као личност.

У нашем вртићу бораве деца од 1. до 7. године старости, а ритам живота и рада је прилагођен посебно свакој узарасној групи. Уписано је око 150-оро деце, смештене у једну јаслену и четири вртићке групе.

Превентивном здравственом заштитом се медицинским методама чува здравље деце. Негом се одржава дечја хигијена и задовољавају потребе деце за сном, исхраном и боравком на ваздуху.

Ритам дана је креиран тако да прати потребе и узрасне могућности деце, уз правилно избалансирано време за усмерену активност, слободну игру и одмор. Активности које захтевају интелектуални напор и концентрацију одржавају се у јутарњим сатима. Води се рачуна о смени мирних и покретних активности, као и индивидуалним начинима усвајања знања у складу са дечјим склоностима. Учењем кроз игру се обезбеђује хармоничан физички, умни и социо-емоционални развој, негује комуникација и стваралаштво, деца уводе у културу и припремају за успешно укључивање у друштвену заједницу, а касније и школу.

Посебно се води рачуна о процесу укључивања сваког новог детета како би се лакше навикло и прихватило утврђени ритам живота у вртићу. Годинама постоји приступ који у сарадњи са родитељима даје добре резултате, што је најважније чини детету период укључивања у вртић лакшим и подношљивијим.

Осим укључивања породице у васпитно-образовни рад вртић успешно сарађује са локалном заједницом и школом.

Наш труд је неисцрпан. Тежимо дугорочним циљевима и резултатима као што су емоционална стабилност, самосталност, позитивна слика коју стиче о себи и својој околини, адозналост, иницијативност, креативне црте личности...

Сваким даном стварамо нераскивидиву нит и везу која ће заувек остати урезана у дечја памћења.Време проведено у вртићу ствара мношто фотографија које не бледе временом, него им се са осмехом увек радо враћамо.

Контакт телефони: 6352-681; 6352-680

e-mail: cvetic@nadanaumovic.rs