Преузимање докумената

Почетна > Преузимање докумената

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/22. годину

Назив Формат Величина Преузми
Списак примљене деце у предшколску установу „Нада Наумовић“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2021/2022 годину pdf 281,03 KB Преузми
Коначна листа бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/2022 годину pdf 865,94 KB Преузми
Закључак о одбацивању поднеска pdf 266,68 KB Преузми
Прелиминарни списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2021/2022 годину pdf 742,18 KB Преузми
Прелиминарна листу бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/2022 годину pdf 1,13 MB Преузми
ПРИГОВОР Образац бр. 6 pdf 189,49 KB Преузми
Закључак о одбацивању неблаговремених захтева и одустали од захтева pdf 274,75 KB Преузми
Закључак о одбацивању дуплих захтева од 24.04.2021 pdf 278,31 KB Преузми
Закључак о одбацивању дуплих захтева од 17.04.2021 pdf 276,72 KB Преузми
Закључак о одбацивању дуплих захтева од 10.04.2021 pdf 284,15 KB Преузми
Закључак о одбацивању дуплих захтева од 03.04.2021 pdf 283,42 KB Преузми
Закључак о одбацивању дуплих захтева од 27.03.2021 pdf 273,45 KB Преузми
Закључак о одбацивању дуплих захтева од 20.03.2021 pdf 265,7 KB Преузми
Закључак о одбацивању дуплих захтева од 13.03.2021 pdf 266,79 KB Преузми
Ранг листа за пријем деце у вртић "Аутић" за радну 2021/2022 годину pdf 429,47 KB Преузми
Изјава за прибављање Уверења Фонда ПИО doc 30,5 KB Преузми
Сагласност родитеља за обраду података doc 27,5 KB Преузми
Изјава за прибављање извода из МКР doc 32 KB Преузми
Захтев за пријем у целодневни боравак doc 99,5 KB Преузми
Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021-22. годину doc 150 KB Преузми

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/21. годину

Назив Формат Величина Преузми
Списак примљене деце у предшколску установу „Нада Наумовић“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2020/2021 годину pdf 511,89 KB Преузми
Листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/2021 годину pdf 1,68 MB Преузми
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ДЕЦЕ У ПУ НАДА НАУМОВИЋ (пречишћен текст) doc 414,5 KB Преузми
Прелиминарни списак примљене деце по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2020/21 годину pdf 802 KB Преузми
Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе за радну 2020/21 годину pdf 1,35 MB Преузми
ПРИГОВОР Образац 6 doc 33,5 KB Преузми
ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ НЕПОТПУНИХ ЗАХТЕВА pdf 228,77 KB Преузми
ЗАКЉУЧАК О НЕРАЗМАТРАЊУ ДУПЛИХ ЗАХТЕВА ОД 23.05.2020 pdf 229,94 KB Преузми
ЗАКЉУЧАК О НЕРАЗМАТРАЊУ ДУПЛИХ ЗАХТЕВА ОД 16.05.2020 pdf 283,72 KB Преузми
ЗАКЉУЧАК О НЕРАЗМАТРАЊУ ДУПЛИХ ЗАХТЕВА ОД 30.05.2020 pdf 215,19 KB Преузми
ЗАКЉУЧАК О НЕРАЗМАТРАЊУ ДУПЛИХ ЗАХТЕВА ОД 08.07.2020 pdf 203,79 KB Преузми
ОДЛУКА О НАСТАВКУ ТОКА РОКОВА ЈЕДИНСТВЕНОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/21 ГОДИНУ pdf 459,29 KB Преузми
pdf 181,01 KB Преузми
Ранг листа за пријем деце у вртић Аутић, за радну 2020/2021 pdf 282,52 KB Преузми
Конкурс за пријем деце pdf 265,07 KB Преузми
Захтев за пријем деце pdf 346,05 KB Преузми
Изјава извод pdf 108,24 KB Преузми
Заштита података о личности pdf 187,81 KB Преузми
Правилник о пријему pdf 223,73 KB Преузми

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019/20. годину

Назив Формат Величина Преузми
Списка примљене деце у предшколску установу "Нада Наумовић" Крагујевац по радним заједницама - ( вртићима ) - Табеларни приказ pdf 216,07 KB Преузми
С П И С А К примљене деце у предшколску установу '' Нада Наумовић '' Крагујевац по радним јединицама ( вртићима ) за радну 2019/2020 годину pdf 122,4 KB Преузми
Јединствена листа бодовања и рангирања - Табеларни приказ pdf 644,63 KB Преузми
Листу бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019/2020. годину pdf 122,83 KB Преузми
Oбразац за приговор pdf 122,95 KB Преузми
ЗАКЉУЧАК одустали и дупли pdf 135,94 KB Преузми
З А К Љ У Ч А К о одбацивању Захтева за пријем у целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач Град за радну 2019/20. годину pdf 151,82 KB Преузми
П Р Е Л И М И Н А Р Н У листу бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019/2020. годину pdf 359,56 KB Преузми
П Р Е Л И М И Н А Р Н И списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2019/2020. годину pdf 226,88 KB Преузми
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ – У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА ЗА РАДНУ ГОДИНУ 2019/2020. ГОДИНУ pdf 239,81 KB Преузми
Изјава о сагласности за потребе Јавног позива pdf 114,06 KB Преузми
ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ pdf 365,17 KB Преузми
Изјава за сагласност 2019 pdf 184,85 KB Преузми
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈЕМ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК 2019/2020 pdf 333,29 KB Преузми
Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019/20. годину pdf 243,94 KB Преузми
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОД. О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА ЗА ДЕЦУ УЗРАСТА 01.03.2013. до 28.02.2014. год. pdf 268,58 KB Преузми
Правилник Нада Наумовић 2019 pdf 608,34 KB Преузми

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2018/19. годину

 

 

Назив Формат Величина Преузми
Списак примљене деце у ПУ“Нада Наумовић“ по радним јединицама (вртићима) за радну 2018/2019. годину pdf 370,17 KB Преузми
П Р Е Л И М И Н А Р Н У листу бодовања и рангирања деце за коју су поднети захтеви за пријем у предшколаске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2018/2019 годину pdf 1,23 MB Преузми
П Р Е Л И М И Н А Р Н И списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама ( вртићима ) за радну 2018/2019 годину pdf 611,41 KB Преузми
Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе за радну 2018/19. годину pdf 295,64 KB Преузми
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ – У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА pdf 237,46 KB Преузми
ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ pdf 364,28 KB Преузми
Правилник о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу ''Нада Наумовић'' у Крагујевцу pdf 223,73 KB Преузми

КОНКУРС за радну 2017/18. годину

Назив Формат Величина Преузми
РАНГ ЛИСТА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2017/2018. ПО ОБЈЕКТИМА pdf 170,51 KB Преузми
ОБЈЕДИЊЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ 2017/2018. pdf 522,76 KB Преузми
РАНГ ЛИСТА "АУТИЋ" doc 144 KB Преузми
ПРАВИЛНИК о начину, критеријумима и поступку пријема деце doc 100,5 KB Преузми
Образац за пријаву doc 39,5 KB Преузми
KOНКУРС АУТИЋ 2017 doc 51,5 KB Преузми
Захтев ППП НН doc 237 KB Преузми
Захтев ППП doc 167,5 KB Преузми
Списак докумената за упис doc 42 KB Преузми
КОНКУРС за радну 2017/18. годину doc 139,5 KB Преузми

Ранг листа - КОНКУРС

Ранг листа - КОНКУРС 2016
Назив Формат Величина Преузми
АДАПТАЦИЈА НА ВРТИЋ doc 67 KB Преузми
Ранг листа вртића ПОЛЕТАРАЦ 2016.годиште за 2016.годину doc 28,5 KB Преузми
Ранг листа вртића ПОЛЕТАРАЦ 2015.годиште за 2016.годину doc 40 KB Преузми
Ранг листа вртића ПОЛЕТАРАЦ 2014.годиште за 2016.годину doc 33,5 KB Преузми
Ранг листа вртића ЛАНЕ 2015.годиште за 2016.годину doc 32,5 KB Преузми
Ранг листа вртића ЦВЕТИЋ 2015.годиште за 2016.годину doc 30 KB Преузми
Ранг листа вртића ЦРВЕНКАПА 2016.годиште за 2016.годину doc 29 KB Преузми
Ранг листа вртића ЦРВЕНКАПА 2015.годиште за 2016.годину doc 36 KB Преузми
Ранг листа вртића ЦРВЕНКАПА 2014.годиште за 2016.годину doc 34,5 KB Преузми

Упис / Испис

Назив Формат Величина Преузми
Ранг листа вртића Полетарац за 2015 год. doc 91,5 KB Преузми
Ранг листа вртића Лане за 2015 год. doc 65,5 KB Преузми
Ранг листа вртића Цветић за 2015 год. doc 60 KB Преузми
Ранг листа вртића Црвенкапа за 2015 год. doc 81 KB Преузми
Ранг листа вртића Бамби за 2015 год. doc 54 KB Преузми
Ранг листа вртића Аутић за 2015 год. doc 95 KB Преузми
Захтев за премештај doc 477,5 KB Преузми
Пријава детета за пријемну групу doc 44,5 KB Преузми
Документација за упис у ППП doc 37 KB Преузми
Захтев за пријем у целодневни боравак doc 337 KB Преузми
Потребна документација жа упис у целодневни боравак doc 36,5 KB Преузми
Информатор doc 191 KB Преузми
Конкурс doc 80,5 KB Преузми

Преузимање докумената

Назив Формат Величина Преузми
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА И ДРУГИМ РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЛИЦИМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАДА НАУМОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ pdf 213,41 KB Преузми
Изјава - сагласност за прибављање података docx 16,87 KB Преузми
ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА РАДНУ 2021/22 ГОДИНУ doc 228 KB Преузми
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА И ДРУГИМ РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЛИЦИМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАДА НАУМОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ pdf Преузми
Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи pdf 379,45 KB Преузми
Захтев за премештај детета из једног у други вртић у Предшколској установи „Нада Наумовић“ Крагујевац pdf 292,01 KB Преузми
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ doc 76 KB Преузми
Захтев за упис у четворочасовни припремни предшколски програм doc 227 KB Преузми
Изјава за сагласност docx 16,85 KB Преузми
Одлука о oтварању објеката у оквиру ПУ „Нада Наумовић“ Крагујевац и ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац за сву уписану децу чији родитељи односно други законски заступници нису у могућности да обезбеде потврде о радном ангажовању у просторијама послодавца pdf 204,13 KB Преузми
Програм социјалне заштите у Предшколској установи doc 45 KB Преузми
Програм превентитно здравствене заштите doc 30,5 KB Преузми
Годишњи план doc 1,41 MB Преузми
Предшколски програм doc 490 KB Преузми
Режим дана doc 29 KB Преузми
Кодекс понашања васпитача pdf 54,77 KB Преузми
Кодекс понашања родитеља pdf 54,46 KB Преузми