Преузимање докумената

Почетна > Преузимање докумената

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "НАДА НАУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА (ВРТИЋИМА) ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "НАДА НАУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА (ВРТИЋИМА) ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ

Назив Формат Величина Преузми
СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "НАДА НАУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА (ВРТИЋИМА) ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ pdf 760,28 KB Преузми
ЛИСТА БОДОВАЊА И РАНГИРАЊА ДЕЦЕ ЗА КОЈУ СУ ПОДНЕТИ БЛАГОВРЕМЕНИ И ПОТПУНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЈЕМ У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ pdf 3,96 MB Преузми

УПИС У ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ

 УПИС У ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА  РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ

Назив Формат Величина Преузми
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 2024/2025.ГОДИНУ pdf 392,49 KB Преузми
ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 2024/2025.ГОДИНУ doc 228 KB Преузми
ИЗЈАВА ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 2024/2025.ГОДИНУ docx 16,87 KB Преузми

П Р Е Л И М И Н А Р Н И СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ,ПО ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА И РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА (ВРТИЋИМА) ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ

П Р Е Л И М И Н А Р Н И  СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ, ПО ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА  И  РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА (ВРТИЋИМА) ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ

Назив Формат Величина Преузми
П Р Е Л И М И Н А Р Н И СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ,ПО ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА И РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА (ВРТИЋИМА) ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ pdf 1,1 MB Преузми
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА БОДОВАЊА И РАНГИРАЊА ДЕЦЕ ЗА ПРИЈЕМ У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ pdf 3,99 MB Преузми
1 Закључак о одбацивању дуплих електронских захтева pdf 451,53 KB Преузми
2 Закључак о одбацивању дуплих захтева pdf 368,74 KB Преузми
3 Закључак о одбацивању непотпуних захтева pdf 235,34 KB Преузми
4 Закључак о одбацивању ППП захтева pdf 346,82 KB Преузми
Закључак о утврђивању рока за приговор pdf 221,58 KB Преузми
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА doc 34 KB Преузми

ЈЕДИНСТВЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ

 ЈЕДИНСТВЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ

Назив Формат Величина Преузми
JЕДИНСТВЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2024/2025.ГОДИНУ pdf 696,48 KB Преузми
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈЕМ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК 2024-2025.год doc 88,5 KB Преузми
ИЗЈАВА ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ MKR 2024-2025.год doc 29 KB Преузми
ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА ФОНДА ПИО 2024-2025.год docx 19,14 KB Преузми
САГЛАСНОСТ ОБА РОДИТЕЉА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА 2024-2025.год doc 34,5 KB Преузми
ПРИСТАНАК РОДИТЕЉА ЗА ОБЈАВУ ПОДАТАКА 2024-2025.год doc 36,5 KB Преузми
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ,КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ДЕЦЕ У ПУ НАДА НАУМОВИЋ pdf 306,69 KB Преузми

Документа

Назив Формат Величина Преузми
С Т А Т У Т ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАДА НАУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) МАРТ 2022.ГОДИНЕ pdf 889,45 KB Преузми
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПУ "НАДА НАУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023.ГОДИНЕ pdf 1,08 MB Преузми
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “НАДА НАУМОВИЋ” ЗА РАДНУ 2023/2024.ГОДИНУ pdf 2,63 MB Преузми
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАДА НАУМОВИЋ” ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ pdf 2 MB Преузми
РАЗВОЈНИ ПЛАН ПУ „НАДА НАУМОВИЋ“ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ pdf 1,66 MB Преузми
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “НАДА НАУМОВИЋ” ЗА РАДНУ 2022/2023.ГОДИНУ pdf 5,38 MB Преузми
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАДА НАУМОВИЋ” ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ pdf 3,95 MB Преузми
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ПУ "НАДА НАУМОВИЋ" pdf 238,52 KB Преузми
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПУ "НАДА НАУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ pdf 461,66 KB Преузми
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА ЗА РАДНУ 2022/2023.ГОДИНУ pdf 401,87 KB Преузми
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА И ДРУГИМ РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЛИЦИМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАДА НАУМОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ pdf 213,41 KB Преузми
Изјава - сагласност за прибављање података docx 16,87 KB Преузми
ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА РАДНУ 2021/22 ГОДИНУ doc 228 KB Преузми
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА И ДРУГИМ РАДНО АНГАЖОВАНИМ ЛИЦИМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАДА НАУМОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ pdf Преузми
Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи pdf 379,45 KB Преузми
Захтев за премештај детета из једног у други вртић у Предшколској установи „Нада Наумовић“ Крагујевац pdf 292,01 KB Преузми
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ doc 76 KB Преузми
Захтев за упис у четворочасовни припремни предшколски програм doc 227 KB Преузми
Изјава за сагласност docx 16,85 KB Преузми
Одлука о oтварању објеката у оквиру ПУ „Нада Наумовић“ Крагујевац и ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац за сву уписану децу чији родитељи односно други законски заступници нису у могућности да обезбеде потврде о радном ангажовању у просторијама послодавца pdf 204,13 KB Преузми
Програм социјалне заштите у Предшколској установи doc 45 KB Преузми
Програм превентитно здравствене заштите doc 30,5 KB Преузми
Годишњи план doc 1,41 MB Преузми
Предшколски програм doc 490 KB Преузми
Режим дана doc 29 KB Преузми
Кодекс понашања васпитача pdf 54,77 KB Преузми