ЛАНЕ

ЛАНЕ

Вртић ,,Лане" бави се васпитањем и образовањем деце од 6 месеци до седам година. Почео је са радом 1952. године. Васпитно образовни рад се реализује у 3 јаслене и 3 васпитне групе. Запослени теже  усавршавању васпитно-образовног рада пратећи нове методичке, педагошке и друштвене тенденције. Данас смо вртић који, у складу са развојним потребама и могућностима деце, интересима родитеља и друштва као целине, доприноси остваривању општег и јединственог образовања и васпитања.

Вртић се налази у насељу Бубањ . У близини вртића је Скупштина града, Дечја библиотека, језеро „Бубањ“, Позориште за децу, основне школе „Радоје Домановић“ и „Светозар Марковић“, мала пијаца „Бубањ“, етно музеј, вртић „Црвенкапа“.  Вртић дели исто двориште са вртићем ,,Сунце"  и сходно томе заступљени су у великој мери заједничка игра и учење деце оба  вртићаВртић остварује  добру сарадњу са породицом и локалном заједницом. Родитељи су активни учесници у реализацији програма рада вртића и то кроз: учешће у радионицама за децу и родитеље, акције , манифестације, приредбе, родитељске састанке ...Вртић гради реални програм у складу са Правилником о основама програма предшколског васпитања и образовања „ Године узлета“.

 

Главни васпитач:Слађана Чађеновић

УЛ.Црвене заставе бб.

Контакт телефон: 034/334-368

 Е-ПОШТАlanesunce@nadanaumovic.rs