JЕДИНСТЕВЕНИ ЈАВНИ КОНКУРАС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2023/2024.ГОДИНУ

Почетна > Актуелно > JЕДИНСТЕВЕНИ ЈАВНИ КОНКУРАС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2023/2024.ГОДИНУ
Март

10

2023

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/24. годину можете преузети са линка: https://www.nadanaumovic.rs/download/  у првој категорији под насловом "Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/24. годину".