Одговори на питања родитеља у оквиру Дана отворених врата Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Почетна > Актуелно > Одговори на питања родитеља у оквиру Дана отворених врата Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Децембар

22

2020

Одговори на питања родитеља у оквиру Дана отворених врата Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Поштовани родитељи,

 Хвала вам на учешћу у Данима отворених врата нашег Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања постављеним питањима, датим сугестијама и предлозима. Питања за стручну службу се могу груписати у неколико целина:

-       Питали сте: Колико утиче честа промена васпитача на дете као појединца и на целокупну групу?

Утицај промене васпитача на појединачно дете и групу деце, зависи, пре свега, од узраста детета, али и од карактеристика самог детета и његових капацитета да се прилагоди, као и од квалитета афективних веза које дете изгради. Свакако да промена васпитача може да драматичније утиче на децу узраста од годину дана, у односу на дете које има три, четири или више година. Обично, такве промене не утичу на дете тако да се развије траума. У пракси се ретко дешава да се оба васпитача промене у исто време и да дођу потпуно непознати васпитачи. Иначе у једном вртићу, деца имају интеракцију и са децом и васпитачима других група, па су то позната лица. Није нужно лоше да се васпитачи промене, јер сваки васпитач уноси нове аутентичне квалитете у односе и рад са децом. Осим тога, рутине које се дешавају свакодневно у вртићу утичу на то да дете има предвидљивост дешавања, самим тим и сигурност у простор, ритам дана, што све доприноси томе да се, евентуално, ефекти других промена лакше поднесу и брже превазиђу.

-          Дали сте сугестију: Било би лепо и корисно да родитељи периодично добијају евалуацију напредовања детета, савет уколико је потребно нешто променити у раду код куће, сугестију ако се шкод детета примети, а да излази из оквира дотадасњег понашања... И то, наравно, не на нивоу групе,већ конкретно родитељ-дете. Обзиром на ситуацију која траје, родитељи су ускраћени за родитељске састанке и информације о детету би требало да буду доступније.

Развој и напредовање деце (на нивоу појединачног детета) прате се континуирано, кроз разноврсне методе (чек листе, скале процене, дечје радове, цртеже, продукте, исказе...), тимски се анализирају и на основу те анализе кроз активности се стимулише и подржава дечји развој. Родитељи имају прилику да разговарају са васпитачима и психологом о дечијем напредовању кроз индивидуалне састанке, кад их затраже. У одређеним случајевима психолог или васпитачи су ти који иницирају индивидуални разговор са родитељима уколико постоји потреба да се дечји развој интензивније подржи.

-          Питали сте да ли психолози прате децу која често не учествују у активностима своје групе, држе се по страни или су агресивна. Да ли психолог ради са децом и на који начин? Да ли деци прилази индивидуално ири ради на нивоу групе?

Психолог у вртићу, ангажован је у више домена рада Установе. Један од њих је и рад са децом. Пре свега, важно је да знате да тај рад није третмански, индивидуално са децом. Ангажман психолога односи се на опсервацију све деце у групи, кроз посматрање понашања деце, међусобне интеркације, самосталност и учешћа сваког појединачног детета у животу вртића. Психолог, даље, организује и учествује у игри и разговара са децом о различитим темама, појавама, догађајима, у циљу добијања података од деце о њиховом мишљењу о догађајима, људима, емотивном стању, евентуалним тегобама које се могу испољити или до којих се може доћи кроз овај начин рада. Такође, психолог обавља и функционалну процену деце када је то потребно. На основу свих података психолог је подршка родитељима у саветодавном смислу, а када је то потребно израђују се планови кроз које се дефинишу одређени циљеви како би се подигле компетенције родитеља и подржао развој и напредовање деце. Осим тога, психолог, заједно са васпитачима, подржава развој и напредовање деце, израђује стратегије, демонстрира их и евалуира напредовање деце (нпр. уколико је уочено да је самопоуздање неког детета ниско, или да дете нема самоконтролу када је испољавање емоција у питању, итд.). Психолог учествује и препоручује и превентивне активности, када је то потребно. Најчешће се родитељи обраћају  психологу када је у питању превазилажење тешкоћа у адаптацији, када се код деце појаве бес и хистерија, у случају развода, смрти неког члана породице, када се јави љубомора између деце, муцање, навикавање на тоалет, исл. Такође, кроз рану интервенцију, подржавају се и деца која имају тешкоће у развоју, кроз планове које заједно сачињавају психолог, родитељи и васпитачи.

-          Сугерисали сте: било би лепо када би свака недеља била посвећена једној области, нпр. једне недеље се уче и обрађују само дивље животиње, друге само домаће, треће само биљке и природа... Да се прича о томе, да се читају књиге и да се црта. Такође, да се покрене музичко образовање, упознавање са инструментима, нотама... и наравно увек подстицање толеранције, прихватања, пријатељства

Предшколска установа  доноси Програм предшколског васпитања и образовања. На нивоу вртића, а затим и на нивоу васпитних група реализују се програми који су у складу са концепцијом ПВО. Најконкретније, на нивоу васпитне групе васпитачи заједно са децом и породицама  предлажу и реализују програм.  Програм настаје тако што се уочава  заинтересованост деце, подржавају и развијају  дечија знања и умећа као потенцијали које деца имају кроз  лично ангажовање у заједници вршњака и одраслих.

Виђење програма од стране породице је од изузетне  важности у сваком тренутку развоја установе. Ценимо Ваш увид и  предлог. Предшколско васпитање и образовање је први ниво образовања и васпитања и има своју концепцију. Деца настављају даље образовање уписом у основне школе. Подељеност на  посебна образовања , као што сте навели-музичко образовање није могуће остваривати као посебно  образовање. Могуће је предложити отварање додатног програма на нивоу установе који би обухватио само ову целину-музику.

 Са друге стране, деца предшколског узраста су животно заинтересована и мотивисана са упознају и сагледају свет око себе, на најразличитије начине у различим периодима развоја. Тако се дечије сазнање, испитивање идеја и откривање нпр. света биљака  не дешава на нивоу једне недеље већ током укупног развоја и у вртићу и породици.

Хвала  Вам на предлозима  и  промишљањима.

-          Питали сте: да ли је радно време до 4 или до 5? Било би лепо да се деца играју док родитељи не дођу по њих, а не да од пола 4 до 4 буду обучена и чекају у ходнику

Радно време вртића је до 16.30 часова. У поподневним сатима када је од 15.30 часова са децом дежурни васпитач  деца су у слободним и отвореним играма. У складу са њиховим интересовањима бирају пунктове у којима ће се играти. Васпитач са децом разговара и о активностима које су тог дана обележиле њихов боравак у вртићу. Уколико временске прилике то дозвољавају, деца то време проводе и у двориштима вртића.

 

Сваки вртић је специфичан и има своју организацију, али од почетка ванредне ситуације Установа има израђен Оперативни план који је израђен у складу са епидемиолошком ситуацијом. У свим објектима наше Установе када родитељ долази по дете не улази у вртић, док запослени који дежура на улазу, одлази до дежурног васпитача преноси по које дете  су дошли родитељи и тада васпитач опрема дете за одлазак кући.