ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКОЛОШКИХ АКТИВНОСТИ

Почетна > Стручни органи установе > ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКОЛОШКИХ АКТИВНОСТИ

Имајући у виду чињеницу да предшколско васпитање и образовање представља први ступањ васпитно- образовног система и да се управо на овом нивоу  предузимају први кораци за целоживотно учење у нашој установи већ дуги низ година постоји Тим за реализацију еколошких активности. Тим се ангажује да еколошке  садржаје уврсти у програмске активности вртића да би се развијала еколошка култура код деце, како би постали стил и начин живота долазећих генерација.Васпитачи стално унапређују своје компетенције из ове области и уводе иновације у васпитно образовни процес да би на адекватан начин подстакли развој еколошког мишљења тако да  дете постане свесно свеопште повезаности живог и неживог света, али и позитивних и негативних утицаја човека на околину. Од најранијих дана код деце се развија поштовање и љубав према свему живом и према природи, као и мотив да се природа чува и унапређује.У нашим вртићима деца имају прилику да саде Еко баште, узгајају зачинско и лековито биље, праве мелеме и тинктуре, посећују различита места у локалној заједници где имају прилику да се играју и истражују у природном окружењу и истовремено граде пажљив и одговоран однос према њему.

Тим се ангажује да у реализацији еколошких акција и активности буду укључени како породица и локална заједница тако и стручњаци из области екологије у циљу формирања и усвајања не само еколошких знања и вештина, већ и формирања ставова,вредности, моралности и етике, што истовремено доноси епитет одрживости. Развијена еколошка свест представља базу за сва даља понашања у природној и социјалној средини, па се пружањем позитивних узора и садржаја управо граде позитивни ставови који потискују нежељене.

 Управо из тог разлога обележавамо важне датуме и догађаје из еколошког календара („Дан планете земље“, „Светски дан заштите  животиња“, „Дан вода“, „Дан размене пелцера“) учествујемо на различитим ликовном конкурсима , Фестивалу еколошких предства, фестивалу еколошког образовања,  у оквиру којих деца имају прилику да скрену пажњу на важност очувања здраве природне средине и прихватња здравих стилова живота.