Актуелно

Почетна > Актуелно

Листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/2021 годину

Лист у   бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020-2021 годину можете преузети са линка:  http://www.nadanaumovic.rs/download/
Јул

21

2020

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ДЕЦЕ У ПУ НАДА НАУМОВИЋ (пречишћен текст)

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ДЕЦЕ У ПУ НАДА НАУМОВИЋ (пречишћен текст) можете преузети са линка  http://www.nadanaumovic.rs/download/
Јул

15

2020

Прелиминарни списак примљене деце по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2020/21 годину

Прелиминарни списак примљене деце по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2020/21 годину  можете преузети са линка  http://www.nadanaumovic.rs/download/
Јул

08

2020

Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе за радну 2020/21 годину

Прелиминарну листу бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе за радну 2020/21 годину  можете преузети са линка  http://www.nadanaumovic.rs/download/
Јул

08

2020